11 oktober 2006

Operation för prostatacancer ökar risken för ljumskbråck

Varje år genomgår över 2000 män öppen operation för prostatacancer. Operationen ger 15 gånger så hög risk att utveckla ljumskbråck jämfört med män som inte opererats. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige. Öppen operation mot prostatacancer, så kallad radikal prostatektomi, innebär att urologen lägger ett snitt mellan navel och blygdben och tar bort den cancerangripna prostatan.
– Våra studier tyder på att det är ingreppet i sig som ger den ökade risken för ljumskbråck. Vi tror att den skyddande slutarmekanismen vid ljumskkanalen kan ta skada av snittet, säger urologen Johan Stranne.

Tidigare undersökningar har antytt att det finns en ökad risk att utveckla ljumskbråck efter prostatacanceroperation, men problemets omfattning har varit okänd. Avhandlingen visar att operationen ökar risken 15 gånger att utveckla ljumskbråck inom två år, jämfört med män som inte opererats. Risken ökar ytterligare om patienten är äldre eller haft ljumskbråck tidigare.

I studien ingick nästan 1300 patienter i Göteborg som opererats för prostatacancer eller som genomgått ingrepp med samma typ av snitt. De jämfördes med nästan 1000 män med diagnosen prostatacancer som inte opererats. Två år efter ingreppet hade 15 % av de opererade patienterna utvecklat ljumskbråck, jämfört med endast 1 % av de patienter som inte hade opererats.
– Radikal prostatektomi har blivit ett vanligare ingrepp och varje urolog har nu ett större patientunderlag. Detta har lett till att nya komplikationer har kunnat upptäckas, säger Johan Stranne.

Ljumskbråck är mycket vanligt. Enligt statistiken kan uppemot var fjärde man få ljumskbråck någon gång i sitt liv. Ljumskbråck innebär att en bit av bukhinnan letar sig ner genom en försvagning av ljumskkanalen, den väg testikeln vandrat från bukhålan till pungen i fosterlivet. Ljumskbråck är inte livshotande men kan vara smärtsamt. Det finns risk för komplikationer och patienten kan behöva operation.

Avhandlingen pekar på att över tusen ljumskbråcksoperationer varje år kan bero på tidigare operation med denna typ av snitt. Fortsatta studier pågår för att minska risken för ljumskbråck efter operation.
– I en studie med 350 patienter drar vi ihop ljumskkanalens inre öppning samtidigt som vi genomför prostatektomin. Studien är inte klar ännu, men resultaten verkar lovande, säger Johan Stranne.
Preliminära data från den studien kommer att presentera på en urologisk världskongress i Kapstaden i november.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för urologi
Avhandlingens titel: Inguinal Hernia after Urologic Surgery in Males with Special Reference to Radical Retropubic Prostatectomy – A Clinical, Epidemiological and Methodological Study

Avhandlingen försvaras fredagen den 13 oktober, klockan 13.00, hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Johan Stranne, specialistläkare, telefon: 031-342 33 15, 070-955 88 65, e-post: johan.stranne@vgregion.se

Handledare:
Docent Pär Lodding, telefon: 031- 342 10 00, e-post: par.lodding@vgregion.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera