Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 augusti 2006

Fler omogna celler i hjärnan tros skapa grogrund för cancer

Genom att förändra koncentrationen av tillväxtfaktorn PDGF i odlade stamceller från hjärnan kan cellernas mognadsprocess snabbas på eller blockeras. Det visar en forskargrupp vid Uppsala universitet i en ny studie som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Cancer Research. PDGF har tidigare kopplats till hjärntumörer, och rönen har därför betydelse för möjligheten att hitta nya sätt att diagnostisera och behandla denna cancerform.

Vissa elakartade hjärntumörer som kan drabba både vuxna och barn tror man uppstår från hjärnans stamceller (omogna celler). Dessa tumörer har mycket dålig prognos, trots intensiva forskningsinsatser. Det finns flera likheter mellan hjärnans stamceller och cancerceller; de växter snabbt, kan spridas i vävnaden och kan bilda flera olika sorters celltyper. Celler med stamcellsliknande egenskaper har också kunnat isoleras från patienter med hjärntumörer vilket stärker sambandet. Det finns signalvägar som styr tillväxt och mognad i normala celler och som i förändrad form kan bidra till att cancer uppstår. Det kan t ex ske genom onormal celldelningskapacitet då stamcellerna istället borde sluta dela sig och mogna till funktionella celltyper i hjärnan. En sådan signalväg är stimulering med tillväxtfaktorn PDGF (platelet-derived growth factor). Denna molekyl har tidigare kunnat kopplas till hjärntumörer.

Den aktuella studien visar tydligt att stamceller från hjärnan använder sig av PDGF för att reglera sin tillväxt under normala förhållanden och att denna reglering är viktig för balansen mellan stamcellers celldelning och deras mognad till bl a nervceller.

– Om vi ökade dosen PDGF i en stamcellsodling blockerades mognadsprocessen, som normalt leder till ett stopp för fortsatt celldelning. Om vi tvärtom blockerade PDGF på kemisk väg snabbades mognadsprocessen på. Stamcellerna slutade då att dela sig och antog direkt egenskaper hos mogna hjärnceller, säger Karin Forsberg-Nilsson, som lett studien.

Med en ny metod, som utvecklats av forskare i Uppsala och kan detektera små mängder protein, kunde även produktion av PDGF från cellerna mätas. Att en cell kan stimulera sin egen tillväxt är ett fenomen som tillskrivits cancerceller. Det krävs dock ett flertal genetiska förändringar innan en cancer kan uppstå och det räcker sannolikt inte med att producera för mycket PDGF för att orsaka en hjärntumör, menar Karin Forsberg-Nilsson.

– Men vår hypotes är att om balansen förskjuts mot omogna celler kan en ökad mängd förstadieceller utgöra en grogrund för omvandling till cancerceller.

Forskningen syftar till att bättre förstå hur hjärntumörer uppkommer, med det långsiktiga målet att hitta nya diagnostiska verktyg och behandlingsmetoder. Kunskap om hur normala stamceller reglerar sin tillväxt innebär möjligheter att hitta nya vägar att blockera oönskad celldelning.

Kontaktinformation
För mer information: Karin Forsberg-Nilsson, mobil: 070-373 45 18 eller via e-post: karin.nilsson@imbim.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera