Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 augusti 2006

Koppling mellan charkuteriprodukter och magcancer

Ökad konsumtion av charkuteriprodukter som bacon, korv och rökt skinka ökar risken för magsäckcancer, visar ny forskning från Karolinska Institutet. En kartläggning av ett stort antal studier inom området gör klart att risken att drabbas av magsäckscancer ökar med mellan 15 och 38 procent vid en ökad konsumtion av charkuteriprodukter med ungefär en halv portion om dagen. Magsäckscancer står idag för nästan tio procent av det totala antalet dödsfall i cancer.

Trots en världsomfattande minskning av antalet fall av magsäckscancer under de senaste 50 åren är sjukdomen fortfarande den fjärde vanligaste cancerformen. På grund av sin dödlighet är det den näst vanligaste orsaken till cancerrelaterad död. Cirka 700.000 personer världen över dör av denna cancerform varje år.

Charkuteriprodukter är ofta saltade, rökta eller tillsatta med nitrit för att öka hållbarheten. Detta skulle kunna öka risken för magsäckcancer, men de studier som gjorts tidigare har visat motsägelsefulla resultat.

– Vi beslutade oss för att göra en meta-analys, det vill säga sammanställa all forskning om charkuterivaror och magsäckcancer som vi kunde hitta, förklarar Susanna Larsson, doktorand under professor Alicja Wolk på Institutionen för miljömedicin vid Karolinska Institutet.

Sammanlagt 15 studier utförda på totalt 4704 personer mellan åren 1966 och 2006 hittades, och siffrorna är tydliga: vid en ökad konsumtion med 30 gram charkuterivaror per dag (ungefär en halv portion) ökar risken för magsäckcancer med mellan 15 och 38 procent.

– Ingen har gjort den här typen av analys av charkuteriprodukter och magsäckscancer tidigare. De siffror vi fått fram är alltså ett medelvärde som väldigt tydligt visar sambandet mellan en ökad konsumtion av charkuteriprodukter och magsäckcancer, säger Susanna Larsson.

– Framtida studier kan förhoppningsvis klargöra samspel mellan konsumtion av charkuteriprodukter och andra faktorer, som till exempel vilken övrig kost en person har, och hur olika bakterier påverkar uppkomsten av magsäckcancer, säger hon.

Publikation: “Processed Meat Consumption and Stomach Cancer Risk: A Meta-Analysis” av Susanna C. Larsson, Nicola Orsini och Alicja Wolk i Journal of the National Cancer Institute, volym 98, nummer 15, augusti 2006.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:

Susanna Larsson, doktorand, telefon: 08-52486059,
e-post susanna.larsson@ki.se

Pressekreterare Katarina Sternudd, telefon 08-524 838 95
mobil 070-224 38 95, e-post katarina.sternudd@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera