Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 maj 2006

Dubbel risk för livmoderhalscancer trots operation

Varje år hittas allvarliga cellförändringar hos 3000 svenska kvinnor i cellprovskontrollerna. Men även efter det att kvinnorna opererats löper de dubbelt så stor risk att drabbas av livmoderhalscancer jämfört med andra kvinnor. Det visar en studie från Sahlgrenska akademin.

Resultaten presenteras i samband med en stor kongress om kvinnosjukdomar som just nu pågår i Göteborg. Studien grundar sig på cancerregistret och kommer att leda till att de nationella riktlinjerna ändras.
– Vi vet nu att det finns en grupp kvinnor som har nytta av långtidsuppföljning och fortsatta kontroller också efter 60 års ålder, säger Björn Strander, samordnare för Västra Götalandsregionens cellprovskontroller och doktorand vid Sahlgrenska akademin.

Alla svenska kvinnor kallas med jämna mellanrum till cellprovskontroll. Om allvarliga cellförändringar då upptäcks opereras det allra yttersta skiktet på livmodertappen bort. Det är ett okomplicerat ingrepp som normalt bara kräver lokalbedövning. Under en period får kvinnan sedan komma på återbesök för nya cellprover.

Men trots operation och uppföljning har kvinnorna fortfarande en kraftigt ökad risk att utveckla livmoderhalscancer. Två procent av de kvinnor som behandlats för allvarliga cellförändringar utvecklar sjukdomen och det innebär mer än en fördubbling jämfört med andra kvinnor.
– Det är förvånande att risken för cancer fortsätter att vara högre trots att man opererat bort den del av vävnaden där livmoderhalscancer nästan alltid uppstår, säger Björn Strander.

Alla som utvecklar livmoderhalscancer har någon gång i sitt liv haft en långvarig infektion orsakad av papillomvirus. Inom kort väntas två nya vaccin mot viruset komma ut på läkemedelsmarknaden. Vaccinen kan innebära ett skydd mot de virustyper som innebär störst risk för livmodercancer.
– Olika läkemedelsmyndigheter måste först godkänna vaccinen men sedan kan de nya läkemedlen ge ett skydd mot uppemot 70 % av all livmoderhalscancer, säger Björn Strander.

I Sverige har livmoderhalscancer har blivit mindre vanligt tack vare de återkommande cellprovskontrollerna, men fortfarande avlider årligen 130 kvinnor i cancerformen. I tredje världen är livmoderhalscancer fortfarande den näst vanligaste dödsorsaken bland kvinnor under 50 år.

Över 700 forskare, gynekologer och inbjudna gäster deltar vid kongressen om kvinnosjukdomar i Göteborg. Kongressen anordnas av Nordic Federation of societies of Obstetrics and Gynecology (NFOG) och pågår mellan den 20 och den 23 maj.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Björn Strander, överläkare och doktorand vid Sahlgrenska akademin, telefon: 0704 – 97 22 26, e-post: bjorn.strander@oc.gu.se

För mer information om kongressen kontakta:
Ian Milsom, professor i gynekologi vid Sahlgrenska akademin, telefon: 070-537 16 02, 031-343 41 79, e-post: ian.milsom@obgyn.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera