Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 april 2006

Ny målsökande molekyl ger hopp om bättre cancerbehandling

En ny målsökande affibody-molekyl kan användas för att synliggöra och behandla cancertumörer. Det visar Ann-Charlott Steffen i sin avhandling, som hon försvarar vid Uppsala universitet den 22 april.

Var tredje svensk beräknas få en cancerdiagnos någon gång under sin livstid, och nästan var fjärde svensk avlider till följd av sjukdomen. Behovet av att förbättra möjligheterna att detektera och behandla sjukdomen är stort.

Nuvarande behandlingar inkluderar kirurgi, kemoterapi och strålbehandling. Kirurgi är ytterst effektivt mot stora, väldefinierade tumörer, men vid spridd sjukdom behöver man i allmänhet använda kemoterapi och/eller strålbehandling. Dessa behandlingsformer påverkar alla delande celler, varvid toxiska effekter på frisk vävnad uppstår. Denna toxicitet begränsar hur stor dos som kan ges, och därmed begränsas även sannolikheten för att bota sjukdomen. Genom att målsöka tumörcellerna och selektivt leverera cytostatikan eller den radioaktiva strålningen till tumörcellerna, kan dosen till frisk vävnad minskas samtidigt som dosen till tumören kan höjas. Därmed ökar chanserna att bota sjukdomen.

Ann-Charlott Steffen och hennes kollegor har tagit fram en affibody-molekyl, som binder till proteinet HER-2, som finns framför allt på cancerceller från patienter med aggressiva former av bröstcancer. Forskarna har fäst radioaktivitet vid affibody-molekylerna, så att de kan synliggöra tumörer och metastaser samt behandla tumörerna med den lokala stråldos som radioaktiviteten ger.

Ann-Charlott Steffen visar att de HER-2-bindande affibody-molekylerna binder till cancerceller som har måltavlan HER-2 på sin yta, både i cellodling och i mustumörer. Forskargruppen kommer även fram till att radioaktiviteten i mustumörer kan användas till att synliggöra tumörerna i en gammakamera (se bild). Dessutom visar resultaten att radioaktiviteten som levereras med affibody-molekylerna kan användas för att döda tumörceller i cellodling.

Affibody-molekyler är små, vilket gör att de kan komma in i tumörer och fördelas snabbt i kroppen, till skillnad från antikroppar, som vanligtvis används i målsökande terapi och visualisering. Dessutom är affibody-molekyler relativt enkla att utveckla mot i princip vilken måltavla som helst, och kan därför med stor sannolikhet användas för att synliggöra och behandla många olika former av cancer.

– Jag hoppas att de här resultaten kan leda till nya möjligheter att synliggöra och behandla spridd tumörsjukdom så att fler cancerpatienter kan överleva, säger Ann-Charlott Steffen.

Kontaktinformation
Ann-Charlott Steffen, tel 018-471 38 68, mobil 0739-31 11 03, e-post ann-charlott.steffen@bms.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera