Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 januari 2006

Riskerna vid graviditet ökar med antalet cigaretter

Ju fler cigaretter mamman röker under graviditeten, desto större är risken att förlossningen kommer igång för tidigt. I de fall moderkakan har lossnat ökar även risken för att fostret eller det nyfödda barnet dör. Det visar en ny avhandling som läggs fram vid Karolinska Institutet.

Sambandet mellan rökning och för tidig förlossning, före graviditetsvecka 37, är känt sedan tidigare. Men i sin avhandling “Smoking and Pregnancy” visar gynekologen Nina Kyrklund-Blomberg att det föreligger ett dosberoende samband mellan antalet rökta cigaretter per dag och risken för förtidsbörd. Sambandet är starkare när förlossningen spontant kommer i gång för tidigt (med värkar eller vattenavgång), än då förlossningen sätts igång på konstgjord väg.

– Förtidsbörd är idag den största risken för nyföddhetsdöd och har kopplats till ett antal olika riskfaktorer, bland annat till infektioner, socio-ekonomiska och genetiska förhållanden. Eftersom rökning trots allt är något som borde kunna åtgärdas är även den konstaterade måttliga riskökningen intressant att diskutera, säger Nina Kyrklund-Blomberg.

Att moderkakan lossnar är en allvarlig men sällsynt komplikation vid graviditet. I genomsnitt leder cirka tio procent av fallen till dödföddhet eller nyföddhetsdöd. Mammor som röker under graviditeten löper dubbelt så stor risk att drabbas av moderkaksavlossning. Nina Kyrklund-Blomberg visar i sin avhandling att moderkaksavlossning vid rökning är särskilt farlig, eftersom risken för dödlig utgång för fostret och det nyfödda barnet ökar med cirka 70 procent.

I avhandlingen visas även att elasticiteten i fostrets aorta eventuellt kan förändras vid rökning. Det diskuteras om den typen av kärlförändringar skulle kunna påverka hälsan senare i livet, vilket i så fall är ännu ett argument mot rökning i samband med graviditet.

Avhandling: “Smoking and pregnancy, with special reference to preterm birth and the feto-placental unit”. Disputation fredag 27 januari 2006, kl 9.00, Aulan, Danderyds sjukhus.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Gynekolog Nina Kyrklund-Blomberg, överläkare vid kvinnokliniken på Danderyds sjukhus, forskare vid Karolinska Institutet, tel 070-6465459, e-post nina.kyrklund@ds.se.
Pressekreterare Katarina Sternudd tel 08-524 83895, mobil 070-224 38 95, e-post katarina.sternudd@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera