Artikel från Göteborgs universitet
26 september 2005

Flyttfåglar väljer väg efter eget välmående

Fåglar med tillräckligt med fett på kroppen flyger rakt över hav och öken till sitt slutmål, medan magra fåglar väljer omvägar för att kunna äta upp sig under flytten. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.

På nordliga breddgrader finns det många arter av fåglar som flyttar två gånger om året – norrut på våren och söderut på hösten. Eftersom fåglarna då måste flyga långa distanser är det viktigt att de skaffar sig ordentliga fettreserver innan de startar. I en avhandling från Göteborgs universitet visar Mare Löhmus att fåglarna kan känna av hur mycket fett de har på kroppen och planera sitt flyttningsmönster därefter. När fåglarna har tillräckligt med fett på kroppen flyger de rakt över områden där de inte kan stanna och hitta mat, medan om de är magra istället måste ta omvägar för att kunna äta upp sig på vägen.

Fågelns fettupplagring styrs av olika slags hormoner. Stresshormonet korticosteron hjälper flyttningsaktiva fåglar att skapa tillräckligt med energireserver och aktivera sig för att anpassa kroppen till en långdistansflykt. Fåglar med högre stresshormonnivåer är mer redo att börja en ansträngande flytt än fåglar med låga halter av korticosteron i blodet.

Ett annat hormon som påverkar fåglars beteende är leptin. Leptin produceras i fettceller och förs med blodet till hjärnan, där det talar om hur mycket energi man har i kroppen. Ju mer fett man har, desto högre är halten leptin. Mare Löhmus studier visar att om man experimentellt ökar halten leptin hos en fågel så minskar dess vikt, ätande och blodfettvärden, samtidigt som dess aktivitet ökar. Leptin kan också minska fågelns modighet. Eftersom hormonet får fåglarna att uppleva sig som mindre hungriga blir de också mindre benägna att exponera sig för eventuella fienden, vilket är oundvikligt när man måste leta efter mat.

Att välmående individer även är friskare har varit känt länge, men först nu har man kunnat koppla fettmängden i kroppen till immunförsvaret. Återigen är det hormonet leptin som verkar vara mellanlänken. Ökade leptinhalter i fåglar ökar immunförsvaret och eftersom leptinhalten direkt beror på hur mycket fett man har, verkar en hälsosam fettmängd vara ett måste för att hålla sig frisk.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:
Mare Löhmus
Zoologiska institutionen
Tel: 073-953 77 17
E-post: mare.lohmus@zool.gu.se

Handledare: Bengt Silverin, Tel: 031-773 3664, E-post: bengt.silvering@zool.gu.se

Avhandlingen har titeln: Endocrinology, behaviour and immunity related to energetic condition in birds

Disputationen äger rum: den 30 september kl 10.00 på Zoologiska institutionen, Föreläsningssalen, Medicinaregatan 18, Göteborg.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera