Artikel från Stockholms universitet
5 september 2005

Management- och marknadsreformer oförenliga med regeringens demokratipolitik!

Management- och marknadsorienterade reformer som målstyrning, entreprenader och kundvalssystem i Sveriges kommuner har bidragit till att den kommunala politiken blivit alltmer lik den nationella.

Med det avses att den kommunala politiken, som traditionellt ofta uppfattats som präglad av samförstånd och samlingsstyre, blir alltmer präglad av konflikt mellan partierna och mellan blocken. Gränsen mellan majoritets- och oppositionspartier blir allt tydligare. Det visar statsvetaren Johan Lantto i sin avhandling vid Stockholms universitet

Denna förändring av det politiska arbetet kan förklara varför regeringens målsättning om att öka antalet förtroendevalda i kommuner och landsting med 10 000 fram till 2010 ser ut att misslyckas. Reformerna är därför svårförenliga med den svenska modellen med många förtroendevalda fritidspolitiker i kommuner och landsting.

Resultatet är delvis överraskande eftersom reformerna i forskningslitteraturen har kritiserats för att undertrycka politiska konflikter och bygga på ett samförståndsdemokratiskt politiskt ideal.

Johan Lanttos resultat bygger på en studie av fyra kommuner i Stockholms län, Nacka, Tyresö, Sundbyberg och Nynäshamn.

Doktorsavhandlingens titel: Konflikt eller samförstånd? – Management- och marknadsreformers konsekvenser för den kommunala demokratin

Disputationen äger rum fredag den 9 september kl. 10 00 i sal 8, hus D, Södra huset, Frescati, Opponent är docent Anders Lidström, Umeå universitet.

Kontaktinformation
Johan Lantto nås på tfn 08-40 550 58 (finansdepartementet) eller mobil: 070-2489389
e-post: johanlantto@hotmail.com

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera