Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 augusti 2005

Hopp om enkelt blodtest för bröst- och äggstockscancer

Forskare vid Ludwiginstitutet, Uppsala universitet, har gjort en upptäckt som skulle kunna leda till ett enkelt blodtest för tidig diagnos av bröst- och äggstockscancer. Resultaten publicerades nyligen i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Cancer.

Forskargruppen, under ledning av Serhiy Souchelnytskyi, har upptäckt tre olika proteiner som finns i blodet hos kvinnor med bröst- eller äggstockscancer, men inte hos friska kvinnor. Tidigare försök att hitta ett protein som kan fungera som en tillförlitlig markör i blodet för tidig diagnos av bröst- eller äggstockscancer har inte varit särskilt framgångsrika.

– Men att använda multipla markörer ökar definitivt möjligheten. Det finns också indikationer på att dessa markörer även skulle kunna användas för att göra en prognos över sjukdomsförloppet. Liknande metoder används redan vid prognos av andra cancerformer, säger Serhiy Souchelnytskyi.

Denna upptäckt innebär ett steg framåt mot ett test som underlättar diagnos och prognos av dess cancerformer och ett hopp för dessa patienter.

– Tidig upptäckt är avgörande för effektiv behandling, speciellt för äggstockscancer, säger Serhiy Souchelnytskyi.

Kontaktinformation
Kontaktperson: Serhiy Souchelnytskyi, tel: 018-16 04 11, eller via e-post serhiy.souchelnytskyi@licr.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera