Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 maj 2005

Nya forskarrön ger bättre kunskap om hudcancer

Basalcellscancer är den vanligaste cancerformen i västvärlden. Trots det är kunskapen om den typen av hudcancer begränsad. Med sin avhandling vid Uppsala universitet försöker Anna Asplund råda bot på det. Hon disputerar den 28 maj.

I fyra delstudier har Anna Asplund studerat basalcellscancer med utgångspunkt från mikrodissektion.
I den första delstudien undersökte Anna Asplund vilken av X-kromosomerna som var inaktiverad i kvinnors hudceller. Eftersom kvinnor har två X-kromosomer måste varje cell inaktivera en av dem, vilket sker slumpmässigt. Hälften av cellerna inaktiverar kromosomen från pappan, medan den andra hälften inaktiverar den från mamman.
– När vi kartlade hur inaktiveringen såg ut fick vi fram ett fint mosaikmönster. Mosaiken ger oss en uppfattning om hur huden är uppbyggd och hur stamcellerna är fördelade. Detta är det ingen som har studerat tidigare, berättar Anna Asplund.
I den andra delstudien försökte Anna Asplund ge svar på om en tumör av basalcellscancer uppstår från en eller flera celler. Genom X-kromosomanalys kom hon fram till att tumörer verkar ha sitt ursprung i en enda cell. I några enstaka fall förekom det dock att två tumörer satt så nära varandra att de såg ut att utgöra en enda tumör.
I den tredje delstudien undersökte Anna Asplund två variationer hos genen PTCH, som reglerar celldelning. Genom analyser av sex grupper av människor med olika hudtyp kom hon fram till att den ena varianten av PTCH verkar ha selekterats bort i populationer med ljus hudtyp. En möjlig förklaring till det är att genvarianten i kombination med ljus hudtyp innebär en ökad risk för hudcancer. Den irländska populationen i studien är dock det gäckande undantaget. Irländare drabbas ofta av hudcancer, och hos dem verkar selektionen inte ha gjorts. Varför kan Anna Asplund inte förklara.
I den fjärde delstudien jämförde Anna Asplund uttryckta gener i normal hud och i celler med basalcellscancer. Resultaten tyder på att tumörcellerna har förlorat sin förmåga att bilda funktionell hud, att de undviker upptäckt av immunförsvaret, att de har en mer frekvent celldelning och att de inte uttrycker gener som skyddar cellerna från att ytterligare skadas av ultraviolett strålning.
– I den sista studien finns resultat som man eventuellt kan bygga vidare på för att behandla eller förhindra basalcellscancer i framtiden, menar Anna Asplund.

Kontaktinformation
Anna Asplund, tel: 018-471 50 32, mobil: 073-650 93 62, e-post: anna.asplund@genpat.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera