Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 maj 2005

Nya rön om hur metastaser bildas från prostatacancer

Normalt hjälper prostasomer spermierna att överleva till befruktningen, men Adil Babiker visar i sin avhandling att en förändrad form av prostasomer istället skyddar prostatacancerceller och underlättar bildandet av dottertumörer. Den 23 maj försvarar han sin avhandling vid Uppsala universitet.

Prostasomer är mycket små korn som produceras i prostatakörteln och normalt bistår spermierna i samband med befruktning av ägget. Samma partiklar, men med kraftigt ändrade egenskaper, produceras av prostatacancerceller. Adil Babiker visar i sin avhandling att dessa prostasomer bidrar till att skapa en skyddad närmiljö runt cancercellerna genom att avväpna kroppens immunsystem, vilket ger cancercellerna möjlighet att producera metastaser (dottertumörer).

Det är främst immunförsvarets så kallade komplementsystem, som har till uppgift att döda allt som inte igenkänns som friska eller kroppsegna celler, som slås ut av prostasomerna. Detta sker via minst två olika mekanismer; dels genom att prostasomerna har ett skyddande ämne bundet till sig som kan överföras till cancercellerna. Den andra mekanismen innebär att komplementsystemet avväpnas via en speciell reaktion knuten till prostasomerna. Resultatet blir i båda fallen att prostatacancercellen undgår att angripas av kroppens komplementsystem och därigenom kan överleva i sin nya miljö som dottertumör till prostatacancern.

Adil Babiker visar också att prostasomer från cancerceller har stora mängder av ett protein som tidigare har visats ha betydelse för hur tumörer bildar nya blodkärl. Förmågan att bilda blodkärl är en mycket viktig egenskap i tumörers utveckling. Även detta protein och dess effekt kan överföras till andra cancerceller, vilket förmodligen har betydelse för tumörens överlevnad och spridning.

Sammantaget visar avhandligen hur egenskaper och färdigheter hos prostasomer, som i sig varit ämnade att underlätta spermiernas överlevnad, blivit kraftigt ökade hos prostatacancercellernas prostasomer vilket innebär en fördel för cancern. Dessa nya insikter i prostatacancercellers skyddsmekanismer kan förhoppningsvis i framtiden leda till förbättrad behandling.

Kontaktinformation
Adil Babiker kan nås på 018-611 30 91, 018-611 49 07, 0702-56 72 82 eller via e-post: Adil.Babiker@medsci.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera