Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 november 2004

Nya hopp om biverkningsfri behandling av cancer

I en avhandling vid Karolinska Institutet nyligen förslogs två sätt att specifikt blockera IGF-1R, ett receptorprotein som är av avgörande betydelse för cancercellers tillväxt. IGF-1R finns på cancercellernas yta och påskyndar deras tillväxt och förhindrar att de dör.

Trots intensiv forskning finns det ännu inga specifika behandlingsmetoder för cancer. De behandlingsalternativ som ges till cancerpatienter idag är alla förenade med mer eller mindre allvarliga biverkningar.

Det som gör IGF-1R till ett intressant mål för cancerhämmande läkemedel är att, medan receptorn är nödvändig för cancercellers tillväxt och överlevnad, så påverkas normala cellers tillväxt inte av en utslagen IGF-1R. Endast i en persons embryostadium är normala celler beroende av en fungerande IGF-1R.

Forskare har redan tidigare försökt utveckla cancerhämmare riktade mot IGF-1R. Problemet med dessa preparat är att de även har blockerat receptorn för insulin, vilket kan ge upphov till svårbehandlad diabetes. Inget av preparaten har därför kvalificerat sig för klinisk användning.

– Vårt syfte har varit att utveckla en fungerande metod för att blockera IGF-1R utan att även blockera insulinreceptorn, säger avhandlingens författare, läkare Ada Girnita.

Den första metoden som tagits fram under avhandlingsarbetet går ut på att reglera nedbrytningen av IGF-1R. Studierna visar att ett cancerrelaterat protein, ett onkoprotein, som kallas MDM2 fungerar som en katalysator vid nedbrytningen av IGF-1R. I reaktionen hängs det på en molekyl som kallas ubikvitin på IGF-1R-proteinet, vilket leder till dess nedbrytning. Detta, i sin tur, leder till att cancercellerna slutar växa och dör.

Den andra metoden som arbetet lett fram till bygger på produktionen av små molekyler, som hämmar aktiviteten hos IGF-1R. En av de molekyler som tagits fram har visat sig hämma tillväxt av tumörer med stor effektivitet. Allt tyder dessutom på att molekylen endast slår mot IGF-1R och inte mot receptorn för insulin. Försöken är gjorda in vitro, det vill säga i lab- och provrörsmiljö. Kan molekylens funktionalitet, effektivitet och specificitet bevisas även in vivo, i kroppen, skulle det kunna leda till lanseringen av ett helt nytt läkemedel mot cancer.

Kontaktinformation
Avhandling:
Targeting insulin-like growth factor-1 receptor in cancer

Författare:
Ada Girnita, The KI Cancer Network, Karolinska Institutet, tel 08-517 75242 eller mail Ada.Girnita@cck.ki.se

Disputationen har ägt rum.

Avhandlingens abstract finns på: http://diss.kib.ki.se/2004/91-7140-041-9/

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera