Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 november 2004

Förbättrade möjligheter att upptäcka hudcancer

Med de visuella metoder för att upptäcka hudcancer som används idag är majoriteten av alla misstänka fall överdiagnoser. Dessutom händer det att enstaka fall missas. I en aktuell avhandling vid Karolinska Institutet föreslås en ny metod för att skilja farliga hudförändringar från harmlösa.

– Med vår teknik missar vi i princip inga förändringar som bör tas bort och överdiagnostiserar bara omkring tio procent, säger civilingenjör Peter Åberg vid Institutionen för laboratoriemedicin. Om vi kompletterade de tekniker som används idag med vår skulle vi alltså kunna minska antalet onödiga ingrepp radikalt utan att minska säkerheten.

Den teknik som Åberg arbetat med i sitt avhandlingsarbete bygger på något som kallas djupselektiv elektrisk impedans. Detta innebär att svaga elektriska växelströmmar av olika frekvens skickas genom huden så att motståndet kan mätas. Mätningarna sker med ett speciellt elektrodsystem som ger information om variationer i motståndet i tre dimensioner.

I början studerades experimentellt framkallade reaktioner i huden och munnens slemhinna. I Åbergs avhandling ligger fokus dock på allvarligare hudförändringar, som hudcancer, speciellt den form som kallas malignt melanom. Det visade sig att vissa typer av hudcancer gick att mäta med den ursprungliga tekniken. Melanomen däremot, gömde sig under det kraftigt isolerande, yttersta hudlagret, som i cancerns tidiga skede är helt intakt.

– Genom att komplettera vårt ursprungliga, helt icke-invasiva elektrodsystem med en typ av minimalt invasiva elektroder kunde vi kortsluta det yttersta lagret och få kontakt med det underliggande melanomet, berättar Åberg. De små spikar som används tränger inte in i underhuden med sina blodkärl och nerver. Tekniken är alltså smärtfri och inte förenad med infektionsrisk.

Runt 28 000 drabbas årligen av hudcancer i Sverige. Av dem är närmare 2000 malignt melanom. Bättre metoder skulle underlätta diagnos av hudcancer. Innan den metod som beskrivs i den aktuella avhandlingen kan registreras för kliniskt bruk måste den testas på fler patienter. Resultaten i de studier som gjorts är dock såväl statistiskt som kliniskt signifikanta.

Kontaktinformation
Avhandling:
Skin cancer as seen by electrical impedance

Författare:
Peter Åberg, Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för medicinsk teknik, Karolinska Institutet, tel 08-585 837 60 eller mail Peter.Aberg@labmed.ki.se

Disputationen äger rum fredagen den 26 november 2004, kl. 10.00. i Hörsalen, Novum, plan 4, Huddinge.

Avhandlingens abstract finns på: http://diss.kib.ki.se/2004/91-7140-103-2/

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera