Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 november 2004

Harmlöst virus kan i framtiden bota cancer

Genterapi är en teknik under utveckling för cancerbehandling. Förenklat innebär terapin att gener förs in i tumörcellerna och dödar dem. Generna förs in med så kallade vektorer som oftast är modifierade virus. Resultaten i en avhandling från Sahlgrenska akademin visar att en modifierad variant av det relativt ofarliga adenoviruset i framtiden kan fungera som vektor.

Fil kand Petra Henning har i sin avhandling studerat hur bra vektorer för genterapi kan tas fram. En begränsning med många virusvektorer är att de inte bara infekterar och dödar tumörceller, utan även angriper friska celler. Ett sätt att lösa detta problem kan vara att ta bort den del av viruset som normalt binder till cellytan och ersätta den med en ny cellbindande ligand. Forskarna hoppas på så vis kunna konstruera målstyrda tumörspecifika vektorer.

– Vi har genetiskt modifierat det harmlösa adenoviruset som normalt orsakar övre luftvägsinfektioner. Detta virus binder till cellytan med proteinerna i det skal som omger virusets DNA. I avhandlingen utvärderas hur lämpliga olika typer av cellbindande proteiner är för att uttryckas ihop med virusets olika ytproteiner och vilken effekt det får för virusets förmåga att infektera celler, säger Petra Henning.

Två typer av cellbindande ligander som kan utvecklas till cancerspecifika bindare identifieras i avhandlingen. Dessa ligander har sedan satts ihop med två av virusets ytproteiner: fibern och pIX.

– När adenoviruset sattes ihop med ytproteinet pIX fick vi goda resultat och pIX kan därför vara ett bra alternativ för målstyrning av adenovirus, säger Petra Henning.

Lika viktigt som att sätta nya cellbindande ligander på viruset är det att hitta lämpliga receptorer på tumörcellens yta. Helst ska dessa receptorer som virusvektorerna målstyrs till endast finnas på tumörceller. Dessutom måste tumörcellerna kunna infekteras av adenovirus. Genom att konstruera virus med antikroppsbindande förmåga har tumörreceptorer, som viruset kan använda för att infektera cellerna med, identifierats.

– Vi har dessutom upptäckt att vissa tumörceller verkar vara motståndskraftiga mot adenovirus och inte infekteras trots att de uttrycker rätt receptorer och trots att viruset binder till cellytan. Sammantaget kan sägas att vi har identifierat både möjligheter och begränsningar för konstruktionen av målstyrda virusvektorer, säger Petra Henning.

Avhandlingen är skriven av:

fil kand Petra Henning, telefon: 031-772 81 33, 0708-34 99 11, e-post: petra.henning@gotagene.se

Handledare:

Docent Leif Lindholm, telefon: 031-772 81 34, 0708-43 46 69, e-post: leif.lindholm@gotagene.se

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicinsk mikrobiologi och immunologi

Avhandlingens titel: Retargeting of Adenovirus Vectors: Viral Ligands and Cellular Receptors

Avhandlingen försvaras torsdagen den 11 november klockan 9.00 i föreläsningssal Karl Kylberg, Medicinaregatan 7B, Göteborg

Ulrika Lundin, informatör/pressansvarig

Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

telefon: 031-773 38 69, mobiltelefon: 070-775 88 51

e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se

Kontaktinformation
Ulrika Lundin, informatör/pressansvarig

Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

telefon: 031-773 38 69, mobiltelefon: 070-775 88 51

e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera