Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 juni 2004

Tidig prostatacancer bör behandlas hos patienter med relativt låg ålder

Vänta-och-se vid tidig prostatacancer kan vara ett mindre lämpligt alternativ för patienter som förväntas ha mer än 15 år kvar av livet. I en långtidsuppföljning under mer än femton år visas nu att obehandlad prostatacancer har ökad risk att utvecklas aggressivt på längre sikt.

Det är kontroversiellt hur patienter med prostatacancer som diagnostiseras i ett tidigt stadium skall behandlas. Flera studier har visat att bara en liten del av de patienter som har fått sin prostatacancer upptäckt tidigt blir sjuka och dör av sin sjukdom inom 10 till 15 år efter diagnos. Att då genomgå en operation och svår behandling med oönskade biverkningar kan diskuteras. Många patienter har dessutom en hög ålder då diagnosen ställs och avlider av andra sjukdomar innan en eventuell prostatacancer hinner utveckla sig. Istället för behandling följs patienten regelbundet för att snabbt upptäcka eventuell utveckling av cancern.

Nu har för första gången sjukdomsförloppet för tidigt upptäckt prostatacancer följts under en ytterligare längre tid, upp till 21 år. Den nya studien från Örebro universitetssjukhus och Karolinska Institutet visar att sannolikheten att sjukdomen ska ta ett mer aggressivt förlopp ökar med tiden efter första diagnos.

I studien följdes 223 patienter med tidigt upptäckt prostatacancer som inte behandlades med åtgärder vilka syftade att bota sjukdomen. De fick symtomlindrande hormonbehandling om sjukdomen utvecklades och detta medförde besvär. Av de 223 utvecklades sjukdomen allvarligt hos 39 patienter (17 procent) och i många fall efter mer än 15 år sedan sjukdomen upptäckts.

De nya resultaten talar för att tidigt insatt behandling kan vara motiverad för patienter med en ålder då de kan förväntas ha minst ytterligare femton år kvar att leva.

Publikation:
Natural history of early, localized prostate cancer
Johansson J-E, Andrén O, Andersson S-O, Dickman PW, Holmberg L, Magnusson A, Adami H-O.
JAMA 291, 9 juni 2004.

För mer information, kontakta:
Docent Jan-Erik Johansson, Örebro universitetssjukhus, tel. 019-602 1977, 070 671 6472 eller jan-erik.johansson@orebroll.se.
Professor Hans-Olov Adami, Karolinska Institutet, tel. 08-524 861 80, 070 562 6205 eller hans-olov.adami@meb.ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera