Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 april 2004

Selen – lovande för behandling av drogresistent cancer

Ämnet selen har visat sig ha en hög toxicitet på resistenta cancerceller vilket kan leda till nya lovande behandlingsprinciper. Detta presenteras i en avhandling från Karolinska Institutet.

Vid behandling av cancer är multidrogresistens – motståndskraft mot cellgifter – ett stort problem och medverkar ofta till dödsfall bland cancerpatienter.

En ny metod för att studera cancercellers känslighet för olika cellgifter presenteras i Kerstin Jönsson Videsäters avhandling som läggs fram denna vecka vid Karolinska Institutet. Resultaten visar att resistenta celler uttrycker olika proteiner på cellmembranet som kan hålla den intracellulära koncentrationen av cellgifter nere på en icke toxisk nivå och därigenom förhindra att cancercellen dör.

Ämnet selen visade hög toxicitet på de drogresistenta cellerna och inducerade apoptos, programmerad celldöd. Denna toxicitet sågs vid selenkoncentrationer som knappast alls påverkar normala celler. Fynden att selen kan leda till massiv celldöd i en behandlingsresistent tumörcellspopulation är mycket lovande och kan leda till helt nya behandlingsprinciper av resistent tumörsjukdom.

Avhandlingens titel:
Expression of multidrug resistance genes and proteins and effect of selenite in anthracycline-resistant human tumor cell lines

Författare:
Kerstin Jönsson Videsäter, Institutionen för medicin vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Karolinska Institutet,
mail kerstin.jonsson@medhs.ki.se

Disputation:
Fredag 23 april 2004, kl. 9.00,
Föreläsningssal M63, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera