Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 mars 2004

Helicobacter pylori och cancer i matstrupen

Helicobacter pylori – den infektion som orsakar magsår och cancer i nedre delen av magsäcken – kan vara förenad med en minskad risk för körtelcancer (adenocarcinom) i matstrupen. Detta enligt en studie från Karolinska Institutet som publiceras i veckans nummer av Journal of the National Cancer Institute.

Samma studie visar också att Helicobacter-infekterade personer, vars infektion lett till förtvinad magslemhinna, verkar ha förhöjd risk för en annan typ av cancer i matstrupen, så kallad skivepitelcancer.

Tidigare studier har föreslagit ett samband mellan infektion med H. pylori och en minskad risk för adenocarcinom i matstrupen. Man har trott att detta samband beror på att infektionen ofta leder till förtvining av magslemhinnan och minskad utsöndring av saltsyra. Reflux av saltsyra från magen upp i matstrupen har ansetts vara en stark riskfaktor för körtelcancer.

Den aktuella studien har undersökt sambandet mellan infektion med H. pylori, förtvining av magslemhinnan och förekomsten av tre typer av cancer – adenocarcinom i matstrupen, skivepitelcancer i matstrupen och adenocarcinom i övre delen av magsäcken. 133 patienter med de tre typerna av cancer har jämförts med 499 kontrollpatienter.

Resultaten visar att
– infektion med H. pylori var förenad med en 50-80 procentig minskning av risken för adenocarcinom i matstrupen. Förtvining av magslemhinnan hade dock inget samband med sjukdomsrisken.
– infektion med H. pylori gav en dubblerad risk för skivepitelcancer, och risken var då högre hos patienter med förtvinad magslemhinna.

Forskarna tolkar detta som att förtvining av magslemhinnan kan vara ett tillstånd på vägen mellan H. pylori-infektion och utvecklingen av skivepitelcancer. Däremot är det osannolikt att riskminskningen för körtelcancer beror på slemhinneförtvining och saltsyraunderskott. Andra, ännu okända, mekanismer verkar ligga bakom.

Publikation:
Helicobacter pylori infection and gastric atrophy: Risk of adenocarcinoma and Squamous-cell carcinoma of the esophagus and adenocarcinoma of the gastric cardia
Ye W, Held M, Lagergren J, Engstrand L, Blot WJ, McLaughlin JK, Nyrén O
J Natl Cancer Inst, 3 mars 2004

För mer information, kontakta:
Professor Olof Nyrén, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB), tel: 08-524 861 95, mail: Olof.Nyren@meb.ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera