Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 december 2003

Ungdomsdiabetes ger ökad cancerrisk

Vissa former av cancer förekommer oftare hos patienter med diabetes typ 1 (ungdomsdiabetes) jämfört med den allmänna befolkningen i motsvarande köns- och åldersgrupper. Det visar en ny svensk studie från Karolinska Institutet.

Studien, som publiceras denna vecka, är den första storskaliga undersökningen av cancerrisk bland patienter med ungdomsdiabetes. Där ingick nästan 30 000 patienter som behandlats på sjukhus mellan 1965 och 1999. Av dessa fick 355 en cancerdiagnos, vilket motsvarar 20 procent fler än vad som kan förväntas i den svenska befolkningen med motsvarande kön och ålder. En förhöjd risk visades specifikt för cancer i magsäcken, livmoderhalsen och i livmodern. Däremot syntes ingen ökad risk för cancer i bröst, tjock- och ändtarm eller njure. Ingen ökad risk visades heller för cancer i bukspottkörteln, vilket observerats hos patienter med diabetes typ 2 (åldersdiabetes).

Diabetes är egentligen två sjukdomar med olika orsaker och sjukdomsmekanismer. Den vanligaste typen är åldersdiabetes (typ 2), som brukar debutera först i vuxen ålder. Den andra varianten är diabetes typ 1, som debuterar i barndomen eller under ungdomsåren. Hittills har det funnits mycket få personer med diabetes typ 1 bland personer i canceråldrarna eftersom den behandling som fanns att tillgå under 1900-talets första två tredjedelar inte förmådde förebygga de komplikationer som ledde till en för tidig död. Med dagens noggranna kontroll och behandling har emellertid livslängden ökat dramatiskt.

För mer information kontakta:
Weimin Ye, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, tel. 08- 524 861 84 eller mail: weimin.ye@meb.ki.se

Publikation:
Cancer incidence in patients with type 1 diabetes mellitus: A population-based cohort study in Sweden. Zendehdel K, Nyrén O, Östenson C-G, Adami H-O, Ekbom A, Ye W.
J Nat Cancer Inst 95, 3 december 2003, 1797-1800.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera