Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 december 2003

Jontofores – möjlig ny metod för behandling av hudcancer

Genom att applicera en svag ström via en läkemedelsinnehållande elektrod är det möjligt att tillföra läkemedel direkt in i huden vid behandling av hudcancer. Nadia Merclin visar i sitt avhandlingsarbete att den nya metoden jontofores når längre ner i huden än de metoder man vanligtvis använder vid hudcancer.

Huden har på senare år blivit en möjlig väg att administrera läkemedel på, till exempel nikotinplåster. Genomträngningen av läkemedel begränsas dock av egenskaperna hos hudens yttersta lager kallat hornlagret eller stratum corneum. Många forskargrupper försöker finna alternativ som kan förbättra genomträngningen.

En av de vanligaste typerna av hudcancer är basalcellscancer, eller basaliom som den också kallas. I Sverige drabbas ca 15 000 personer om året. Cancertypen är inte dödlig, men den kan växa väldigt aggressivt, angripa stora hudytor och orsaka smärta hos patienterna. Mest utsatt är ansiktet men ibland kan också tumörer uppkomma på armar och ben. Vanligtvis tas tumören bort kirurgiskt, men kryokirurgi (frysning av tumör med flytande kväve) och kyrretage (skrapning av huden) har också använts vid behandling.

PDT, fotodynamisk terapi i kombination med en speciell salva, är en relativt ny behandlingsform. Salvan stryks på tumören och efter några timmar bestrålas området i cirka
15 minuter med rött ljus. Metoden fungerar bra på ytliga tumörer och lämnar ingen ärrbildning. En nackdel är dock att man med metoden inte når de tumörceller som sitter djupare ner i huden.

Nadia Merclin har försökt effektivisera tranporten av läkemedel via huden genom att använda jontofores. Jontofores är en teknik där laddade molekyler (läkemedel) överförs från en lösning in och genom huden, genom att man applicerar en svag ström via en läkemedelsinnehållande elektrod som är i kontakt med huden. En andra elektrod placeras i närheten av den första och sluter därmed kretsen. Läkemedlet ska helst bestå av laddade partiklar så att det kan stötas ifrån in i huden då strömmen appliceras.

Nadia Merclins resultat visar att man får jämförbara mängder av läkemedlet via jontofores som vid användning av de salvor som används kliniskt. Fördelen med jontofores är att man bara använder sig av 1 procent läkemedel istället för 16-20 procent, som salvorna innehåller. På så sätt kan kostnaderna för läkemedel minskas.

Författare: Nadia Merclin
Avhandlingens titel: Electrochemical Methods for Drug Characterisation and Transdermal Delivery: Capillary Zone Electrophoresis, Conductometry, and Iontophoresis
Institution: Institutionen för farmaci
Disputationen äger rum fredag 5 december kl. 10.15 i B 21, BMC, Husargatan 3, Uppsala
Opponent är professor Arto Urtti, Dept of Pharmaceutics, Kuopio, Finland

Kontaktinformation
Vidare information: Nadia Merclin kan nås på telefon 018-471 43 71 via e-post nadia.merclin@farmaci.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera