Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 november 2003

Kommunsammanslagningar försämrar demokratin

När två kommuner slås ihop till en påverkas demokratin negativt. Den optimala indelningen består istället av små och enkärniga kommuner. Det konstaterar Peder Nielsen i en avhandling av hur kommunindelning påverkar demokratin.

Vilken betydelse har kommunindelningen för hur den kommunala demokratin fungerar? Går det ur demokratisynpunkt att tala om en optimal indelning av kommuner? Under vilka omständigheter riskerar indelningen av en kommun att bli ifrågasatt av kommuninvånarna?

Under de senaste decennierna har kommunindelningen i Sverige genomgått flera förändringar. Fram till mitten av 1970-talet rörde det sig om kommunsammanläggningar. Under en tjugoårsperiod minskade antalet kommuner från cirka 2 500 till 277. Därefter har kommundelningar lett till att antalet kommuner ökat något.

Peder Nielsen studerar i sin avhandling hur den kommunstruktur som uppstår vid kommunsammanläggning påverkar den kommunala demokratin. Undersökningen visar att demokratin i vissa avseenden riskerar att påverkas negativt. Bland annat konstaterar han att det politiska deltagande i vissa avseenden, till exempel medborgarnas kontakt med kommunpolitiker, är klart högre i små än i stora kommuner.

Vidare tenderar gemenskapen mellan invånare från olika kommundelar att vara större och förtroendet för kommunens politiker att vara högre i kommuner som består av en dominerande tätort än i kommuner som består av flera tätorter. Sammantaget pekar resultaten på att den ur demokratisynpunkt optimala kommunindelningen består av små och enkärniga kommuner.

Peder Nielsen studerar även motiven bakom önskemål om kommundelning. Vilka omständigheter i kommunerna kan gynna uppkomsten av önskemål om kommundelning?

Undersökningen visar bland annat att de kommuninvånare som är positiva till att den egna kommundelen blir en egen kommun framför allt betonar att det skulle kunna innebära bättre kommunal demokrati.

Personfoto finns på: http://www.info.uu.se/pressmapp/PederNielsen

Författare: Peder Nielsen
Avhandlingens titel: Kommunindelning och demokrati: Om sammanläggning och delning av kommuner i Sverige
Institution: Statsvetenskapliga institutionen
Disputationen äger rum fredag 5 december kl. 10.15 i Brusewitzsalen, Badhuset, Gamla Torget 6, Uppsala
Opponent är professor Lawrence E Rose, Institutt for statsvitenskap, Oslo, Norge

Kontaktinformation
Vidare information: Peder Nielsen kan nås på telefon 0707-77 15 97 eller via e-post peder.nielsen@statsvet.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera