Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 november 2003

Empowerment – demokrati och etik i vardagen

För de flesta människor är det självklart att kunna vara aktiva och delaktiga i olika aktiviteter och i det sociala nätverket. För människor med intellektuellt funktionshinder finns det dock många hinder i vägen som gör att de är i behov av särskilt stöd.

Karin Renblad visar i sin nyutkomna avhandling vilken betydelse informations- och kommunikationsteknik (IKT) och socialt stöd har för personer med lindrigt och måttligt intellektuellt funktionshinder.

Från ett filosofiskt perspektiv kan empowerment innebära demokrati och etik i vardagen. Det kan även från ett praktiskt perspektiv handla om att agera aktivt. Makt och empowerment ses som en dynamisk process och som en del i den sociala relationen. Alla människor har olika förmågor och möjligheter, som kan förstärkas av resurser i den omgivande miljön.

Karin Renblads resultat visar att IKT stöder och utvecklar möjligheten att kommunicera, det påverkar motivationen och breddar det sociala nätverket. Att ha inflytande och kontroll är också beroende av individens självbild, sociala nätverk, tidigare erfarenheter och kunskap.

Karin Renblad är verksamhetschef och FoU-samordnare vid Luppen kunskapscentrum, Jönköpings Län. Hon ingår också i FunkHa-gruppen (Forskning om funktionshinder och handikapp) vid Lärarhögskolan i Stockholm.

Doktorsavhandlingens titel: Empowerment. A Question about Democracy and Ethics in Everyday Life. ICT and Empowering Relationship as Support for Persons with Intellectual Disabilities

Disputationen äger rum fredag 28 november kl. 10.00 i Kyrksalen, Gjörwellsgatan 16, Lärarhögskolan i Stockholm. Opponent är professor Eva Björck-Åkesson, Mälardalens högskola.

Karin Renblad kan nås på tfn 036-30 28 34 eller 0708-73 04 06

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera