Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 november 2003

Äldres liv med cancer

Äldre cancerpatienter under 79 år samt äldre kvinnor med cancer är särskilt sårbara grupper när det gäller livskvalitet. Cancerpatienterna under 79 år lider på olika sätt mer av sin sjukdom än ännu äldre patienter med cancer, medan äldre kvinnor med cancer har lägre livskvalitet än äldre män med cancer. Skillnaden är särskilt tydlig när det gäller ekonomiska förhållanden.

Det visar sjuksköterskan Bibbi Thomé i en avhandling i vårdvetenskap från Lunds universitet. Hon har studerat 150 cancerpatienter i Skåne samt en jämförelsegrupp av friska personer i samma ålder.

Studien visar bl a att äldre med cancer generellt sett har en sämre livskvalitet än äldre utan cancer. Men när Bibbi Thomé tittade på olika åldersgrupper var för sig fann hon att hela skillnaden i livskvalitet låg hos åldersgruppen 75-79 år. Bland åldersgrupperna 80-84 år och 85+ gjorde cancern ingen skillnad för livskvaliteten.

– Min tolkning är att man så högt upp i åldern ändå har så pass mycket besvär att cancern bara blir ett av många problem. De yngre äldre däremot har inte hunnit få så många åldersrelaterade besvär. För dem kan en cancersjukdom innebära en betydande förändring i tillvaron, kommenterar lundaforskaren.

En jämförelse mellan könen visar att kvinnor med cancer hade en lägre livskvalitet och en sämre ekonomi än män med cancer. Några sådana ekonomiska skillnader mellan könen framkom inte i den friska kontrollgruppen.

– Det går inte från studierna att avgöra hur sambandet ska tolkas – om dålig ekonomi på något sätt utgör en bakgrund till cancer, eller om sjukdomen och dess behandling bidragit till den dåliga ekonomin. Däremot kan vi säga att detta är något för vården att ta hänsyn till. När man t ex diskuterar olika behandlingsalternativ, så bör man känna till att ekonomin kan vara ett problem för de äldre kvinnorna med cancer, säger Bibbi Thomé.

Hon har också funnit oväntade ljuspunkter under sina intervjuer. För några av de äldre cancerpatienterna hade sjukdomen inte bara medfört sorg och besvär, utan också en medvetenhet om sin egen styrka. De hade märkt att de trots ålder och trötthet hade en förmåga att klara av mer än de trodde, vilket gett dem en stolthet mitt i bekymren.

Bibbi Thomé träffas på tel 046-222 19 36, bibbi.thome@omv.lu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera