Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 oktober 2003

Celldöd och könshormoner vid livmodercancer

Mekanismen bakom menstruationen samt cancer och andra sjukdomar i livmodersslemhinnan står i fokus för den avhandling som Marju Dahmoun försvarar vid Umeå universitet den 17 oktober.

Avhandlingen syftar bl.a. till bättre förståelse av endometrios (ett tillstånd där livmoderslemhinnan också växer utanför livmodern) och blödningsrubbningar.

En delstudie handlar om cancer i livmoderslemhinnan, främst effekterna på cellnivå av gulkroppshormon (progesteron) och könshormonreceptorernas betydelse i den processen. Detta bidrar till det kunnande om menstruationen på cell- och molekylärnivå som på senaste tid – tack vare nya metoder – har ändrat den allmänna uppfattning om menstruationsmekanismen. Avhandlingen visar att programmerad celldöd är inblandad i förändringarna både före och under menstruationen. En minskning av celldelningen verkar vara den viktigaste effekten av gulkroppshormon vid endometriecancer. Denna effekt har visats vara bättre i tumörer av lägre malignitetsgrad, dvs. mindre farliga tumörer, och är också beroende på könshormonreceptorernas närvaro.

En annan delstudie gäller hormonbehandling efter övergångsåldern ,och den visar inte att detta ger några förändringar som skulle kunna leda till cancer i livmodern.

Avhandlingen läggs fram vid Inst. för klinisk vetenskap, obstetrik och gynekologi; Inst. för strålvetenskap, onkologi, och Inst. för medicinsk biovetenskap, patologi, och har titeln Apoptosis, proliferation and sex steroid receptors in endometrium and endometrial carcinoma. Svensk titel: Programmerad celldöd, celldelning och könshormon receptorer i livmodersslemhinna och livmodercancer.

Disputationen äger rum kl 09.15 i sal EO4, byggnad 6E, Norrlands universitetssjukhus, Umeå.
Fakultetsopponent är docent Seija Grenman, Inst. för obstetrik och gynekologi. Åbo Universitetssjukhus, Finland.

Kontaktinformation
Marju Dahmoun är född 1954 i Finland och har medicine licentiatexamen från Kuopio Universitet 1978. Hon har sedan 1982 arbetat som gynekolog vid Sundsvalls sjukhus och är där överläkare vid Kvinnokliniken. Hon kan nås på tel. 060-18 10 00 vx. E-post: marju.dahmoun@lvn.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera