Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 september 2003

MD Axel Hirschs pris 2003 till cancerkirurg

Medicinska fakultetsnämnden vid Karolinska Institutet har beslutat att tilldela MD Axel Hirschs pris för år 2003 till docent Björn Cedermark vid Institutionen för kirurgisk vetenskap, Karolinska Institutet.

Priset “skall utdelas som belöning för en av svensk forskare publicerad vetenskaplig skrift av högt värde”. I år aktualiserades ämnesområdet Allmän kirurgi.

Björn Cedermark är docent i kirurgi och verksam vid Karolinska sjukhuset. Han har en omfattande och mångårig vetenskaplig produktion inom området rektalcancer, där han gjort internationellt uppmärksammade insatser för att förbättra behandlingen. Införandet av preoperativ strålbehandling hos dessa patienter har inneburit ett trendbrott för behandlingsresultaten.

Björn Cedermarks arbeten har visat att preoperativ strålbehandling ger en markant reduktion av risken för lokala återfall efter operation för rektalcancer och talar för att även dödligheten reduceras. Han har också genom sina vetenskapliga insatser kunnat visa hur kunskap kan spridas om operationsteknik och metodik, vilket har haft stor betydelse för förbättrad handläggning av en stor grupp patienter.

Tre av Björn Cedermarks banbrytande arbeten om rektalcancer är:
– The Stockholm I trial of preoperative short term radiotherapy in operable rectal cancer carcinoma. A prospective ranomized trial. Stockholm Colorectal Cancer Study Group. Cedermark B, Johansson H, Rutqvist LE, Wilking N. Cancer 75:2269-2275 (1995).
– Effect of a surgical training programme on outcome of rectal cancer in the County of Stockholm. Lehander Martling A, Holm T, Rutqvist LE, Moran BJ, Heald RJ, Cedermark B. The Lancet 9224:93-96 (2000).
– The Stockholm II trial on preoperative radiotherapy in rectal carcinoma: long-term follow-up of a population-based study. Martling A, Holm T, Johansson H, Rutqvist LE, Cedermark B. Cancer 92:896-902 (2001).

Prissumman på 75 000 kr tillsammans med diplom kommer att delas ut vid Karolinska Institutets årliga installationsceremoni i Berwaldhallen fredagen den 21 november 2003.

För ytterligare information kontakta:
Dekanus Jan Carlstedt-Duke,
ordf i Styrelsen för forskning, Karolinska Institutet, tel 08-728 64 70.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera