Artikel från Umeå universitet
20 maj 2003

Proteinvärden ger information om njurcancer

Det finns samband mellan onormala värden på proteiner som reglerar cellcykeln och kliniska förhållanden vid njurcancer, t.ex. dålig prognos och stora tumörer. Det visar en avhandling som försvaras vid Umeå universitet den 30 maj av Ylva Hedberg.

Vår kropp och dess organ består av en stor mängd olika celler som vid behov kopierar sig så att nya celler bildas. Denna process regleras i ett komplext system – cellcykeln – med fyra faser: G1, S, G2 och M. Vid övergången mellan faserna G1 och S finns en viktig reglering via olika proteiner som binder till varandra. Kontrollen av denna övergång är ofta störd i tumörer, vilket kan leda till en ohämmad celldelning och en ökning av antalet tumörceller.

En del av de inblandade proteinerna finns i onormala mängder i tumörer och man tror att de har en viktig roll vid tumöruppkomsten. Syftet med avhandlingen var att försöka kartlägga några av dessa proteiner i njurcancer, ett område där bara ett fåtal studier har gjorts. Målet var också att undersöka om proteinmängderna hade någon koppling till kliniska faktorer, t.ex. patienternas möjligheter att överleva.

Nivåerna av proteinerna cyclin D1, D3, E, p27 och pRb studerades både i njurtumörer och i normal njurvävnad. Jämfört med normalvävnaden var nivåerna av cyclin D1 och E vanligen förhöjda, det förekom också oväntade mängder av cyclin D3 och p27. De onormala proteinvärdena kunde kopplas till kliniska förhållanden, exempelvis visade sig låga nivåer av cyclin D1 och p27 vara ett tecken på dålig prognos och stora tumörer. Höga nivåer av cyclin D3 och E var istället kopplade till celldelning. Dessutom varierade förekomsten av dessa proteiner mellan olika typerna av njurcancer. Det borde därför finnas möjligheter att i framtiden använda mätningar av G1-S-övergångens reglerande proteiner för att bedöma aggressiviteten hos specifika tumörer. Metoden skulle också kunna användas för målstyrd behandling.

Avhandlingen läggs fram vid Inst. för medicinsk biovetenskap, patologi samt Inst. för kirurgisk och perioperativ vetenskap, urologi och andrologi, och har titeln “Cell cycle regulation in human renal cell carcinoma”. Svensk titel: “Cellcykelreglering i human njurcancer”.
Disputationen äger rum kl. 09:00 i Hörsal Betula, by 6 M, Norrlands Universitetssjukhus. Fakultetsopponent är professor Ulf Bergerheim, Inst. för biomedicin och kirurgi, Avd. för urologi, Hälsouniversitetet, Linköping.

Kontaktinformation
Ylva Hedberg är född och uppvuxen i Gällivare, Norrbotten, och har sedan 1993 bott i Umeå med omnejd. Hon nås på telefon 090 – 785 15 39 eller 070 – 632 24 60, alternativt via e-post: ylva.hedberg@medbio.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera