Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 maj 2003

Teoretiseringen av yrkesutbildningen – en konsekvens av utvecklingen inom arbetslivet

Utbildning till ett yrke skedde länge helt och hållet inom arbetslivet. Efter hand har utbildningen flyttat in i skolan. I takt med förändringar av såväl arbetslivet som skolan har relationen mellan vad man lär sig i skolan och i arbetslivet förändrats.


Huvudfokus i den avhandling som Viveca Lindberg vid Lärarhögskolan lägger fram vid Stockholms universitet ligger på att belysa vad eleverna ges möjlighet att lära sig inom yrkesutbildningen. Den bygger på intervjuer med yrkeslärare och observationer av elevers arbete med uppgifter inom yrkesämnen, samt på fallstudier av fem kärnämneslärare.

Yrkeslärarna betonar vikten av att eleverna får en grund för det fortsatta lärandet i yrket. För detta krävs kunskap inom flera olika områden, såsom förmåga att hantera både verktyg, tankeredskap och texter, samt förmåga att bedöma situationen och anpassa arbetet därefter. Arbetslivet förväntas bidra med specifika yrkeskunskaper efter gymnasieskolan.

Teoretiseringen av utbildningen kommer till stånd genom såväl ‘infärgning’ av kärnämnen i yrkesämnena, som utveckling av de redskap man måste behärska i yrkesutövandet. Flera av dessa redskap förutsätter en vana att arbeta med texter. Detta återspeglas i yrkesutbildningen, som genom arbetet med texter blir mera lik annan gymnasieutbildning.

Boken vänder sig till alla med intresse för frågor om utbildning i gymnasieskolan.

Viveca Lindberg har under många år undervisat inom olika lärarutbildningar, inom den åländska motsvarigheten till gymnasieskola. Hon har också fungerat som lärarfortbildare och som föreläsare i pedagogik vid Ålands högskola.

Doktorsavhandlingens titel: Yrkesutbildning i omvandling. En studie av lärandepraktiker och kunskapstransformationer

Disputationen äger rum fredag den 9 maj kl. 13.00 i Aula Konradsberg, Lärarhögskolan i Stockholm, Konradsbergsgatan 7A. Opponent är professor Roger Säljö, Göteborgs universitet

Viveca Lindberg kan nås på vivlin@lhs.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera