Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 mars 2003

Vanligt med ryggbesvär under och efter en graviditet

Hälften av alla kvinnor har besvär från ryggen under graviditeten och många har också kvarstående besvär efter förlossningen. Studier om dessa problem, som hittills inte uppmärksammats speciellt väl, presenteras nu i en avhandling från Karolinska Institutet.

Sjukgymnast Lena Nilsson-Wikmar har intervjuat och undersökt 119 kvinnor med kvarstående ryggbesvär efter förlossning. Smärtprovocerande test användes för att undersöka de bakre bäckenlederna, symfysen och ländryggen. Hos de allra flesta kvinnorna kunde smärta provoceras i de bakre bäckenlederna, i ländryggen eller i båda dessa områdena. Endast hos en mindre andel (16%) kunde ingen smärta provoceras med de använda testerna. De kvinnor som hade smärta i nedre delen av ryggen angav svårigheter att utföra dagliga aktiviteter, framför allt med rörelser som innebar någon form av förflyttning t ex att lyfta något eller att springa.

I en annan undersökning deltog 118 gravida kvinnor med smärta från bäckenlederna. De delades in i tre grupper varav två fick antingen deltaga i ett styrketräningsprogram på en sjukgymnastmottagning eller i ett hemträningsprogram. Samtliga grupper erhöll information och ett sacroiliacaledsbälte. Resultaten visar inga signifikanta skillnader mellan de tre olika behandlingsinsatserna när det gäller smärtintensitet och funktionsförmåga varken under graviditeten eller vid uppföljningen 3, 6 och 12 månader efter förlossningen. Träning verkar alltså inte ha någon extra effekt för behandling av bäckensmärta under graviditeten.

Ett mindre antal kvinnor med och utan besvär i nedre delen av ryggen deltog i experimentella studier, ett lyft av en 8,3 kg tung låda. De kvinnor som angav ryggbesvär utförde lyftet på ett annat sätt, framförallt avseende rörelsen i höftleden, bäckenet och ländryggen, jämfört med de ryggfriska kvinnorna. Kvinnorna med ryggbesvär hade en mindre flexion i höften samt en större flexion av ländryggen vid själva lyftet än de utan besvär.

Ryggbesvär förekommer ofta hos kvinnor efter graviditeten och det är därför viktigt att dessa kvinnor får kontakt med sjukgymnast, för att få råd och träning för att minska uppkomst av kroniska besvär.

Avhandling:
Back pain post partum; clinical and experimental studies

Författare:
Lena Nilsson-Wikmar, Neurotec institutionen, Sektionen för sjukgymnastik, Karolinska Institutet,
tel. 08/524 888 48 eller
mail: lena.nilsson-wikmar@neurotec.ki.se.

Disputation:
Fredag 28 mars 2003, kl 9.30, Hörsal H1, Alfred Nobels Allé 23,
Karolinska Institutets Campus Huddinge, (mellan Södertörns Högskola och Huddinge Universitetssjukhus).

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera