Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 december 2002

Samband mellan panikångest och andning

Pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Panikångest kan vara kopplat till en störd reglering av andningen. En avhandling från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet visar att serotoninpreparatens effekt vid panikångest delvis skulle kunna bero på att de påverkar andningen.


I avhandlingen visas att medel som sänker nivåerna av serotonin i hjärnan hos försöksdjur framkallar samma typ av avvikelse i andningsmönstret som man ser hos patienter med panikångest. Studier ger även stöd för att ett annat signalämne ­ angiotensin ­ påverkar en av de aspekter på andningen som avviker vid panikångest. Förhoppningsvis kan
resultaten leda fram till utvecklandet av nya läkemedel mot denna allvarliga sjukdom.

Panikångest är en kronisk sjukdom som karaktäriseras av plötsliga attacker av intensiv ångest. Sjukdomen drabbar 3-4 procent av befolkningen. Den innebär ofta stort lidande och påtagligt nedsatt social funktionsförmåga.

Vanliga symptom under en panikattack är hyperventilation, andnöd och kvävningskänsla. Dessutom har man tidigare visat att panikattacker kan utlösas genom att patienten får inandas luft med något förhöjd koldioxidhalt, och att de uppvisar ett avvikande andningsmönster. Dessa observationer talar för att panikångest kanske kan vara kopplat till en
störd reglering av andningen.

Man vet att panikångest är en ärftlig sjukdom, men inget om vilka gener som är involverade. Forskarnas hypotes att signalämnet angiotensin kan ha betydelse, vann stöd i observationen att en variant av en angiotensin-relaterad gen tycks vara vanligare hos män med panikångest än hos friska kontroller.

Leg apotekare Marie Olsson, tel 031-773 34 48, fax 031-82 10 85 e-post marie.olsson@pharm.gu.se

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Institutionen för fysiologi och farmakologi.

Avhandlingens titel: On the possible role of serotonin and angiotensin for the respiratory abnormalities observed in panic disorders and premenstrual dysphoria.
Avhandlingen försvaras fredagen den 20 december klockan 13.00, sal Karl Isaksson, Medicinaregatan 16.

Kontaktinformation
Carina Elmäng, informatör
Sahlgrenska akademin
vid Göteborgs universitet
Box 400, 405 30 Göteborg
tel 031-773 35 77
mobil 0708-77 33 57

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera