Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 december 2002

Långsam hjärnmognad kan orsaka ADHD

En del barn som har fått diagnosen ADHD kan representera “normala” barn med långsamt mognande hjärna. De kan komma i kapp de friska barnen om de får rätt stöd.

Ett barn som är åtta år kan uppvisa en mental ålder som mer liknar en sexårings. Många av dessa barn med långsamt mognande hjärna får diagnosen ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Om de får stöd och hjälp kan de “komma i kapp” mognadsmässigt när de blir äldre. Om man däremot inte tar hänsyn till barnet och anpassar kraven till mognadsgraden riskerar det att få leva med sin diagnos. Hypotesen kallas mognadshypotesen och sammanfattar Eman El-Sayeds avhandling vid barn- och ungdomspsykiatriska enheten vid Karolinska Institutet.

– Beroende på vilka studier man tittar på, tillfrisknar mellan 20-60 procent av alla barn med ADHD. Mognadshypotesen kan förklara att dessa barn blir friska, säger hon.

Eman El-Sayed har mätt EEG-aktiviteten i olika delar av hjärnan hos barn som
utförde mentalt krävande test. Hon fann bland annat att barn med ADHD hade svårare att skärpa sin förmåga under tidspress, jämfört med friska barn. Deras hjärnaktivitetsmönster påminde mer om hjärnaktiviteten i yngre barns hjärnor. Det stödjer mognadshypotesen, anser Eman El-Sayed.

I en studie på tvillingar framkom också att olika genetiska faktorer kan kopplas till ADHD-symptom. Resultatet visade att genetiska faktorer delvis kan förklara en långsammare mognad av hjärnan hos pojkar.

En av studierna i avhandlingen visade även att föräldrarnas skattning av barnets mognad stämmer väl med sjukvårdens uppfattning.

– Därför är det viktigt att föräldrarnas åsikter tas på allvar, säger Eman El-Sayed.

Avhandlingens titel:
Brain maturation, Cognitive tasks, and Quantitative Electroencephalography: A study in Children with Attention Deficit Hyperactive Disorder

Författare:
Eman El-Sayed, enheten för barn- och ungdomspsykiatri, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, mail: eman.el_sayed@kbh.ki.se.
Kontaktperson:
Per-Anders Rydelius, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, enheten för barn- och ungdomspsykiatri, Karolinska Institutet,
tel. 08-517 77205, mail: per-anders.rydelius@ks.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera