Artikel från SSI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 september 2002

Inga säkra samband mellan mobiltelefoni och cancer

Ny epidemiologisk översikt finner inget samband mellan mobiltelefoni och cancer.

För att få en översikt av kunskapsläget när det gäller eventuella samband mellan mobiltelefoni och ökad risk för cancer, har Statens strålskyddsinstitut anlitat de internationellt kända epidemiologerna John D. Boice, Jr. och Joseph K. McLaughlin från International Epidemiology Institute i USA för att granska samtliga epidemiologiska studier som publicerats inom området.

Boice och McLaughlin har inte funnit något stöd för att radiovågor kan vålla cancer. Deras rapport visar att det saknas säkra belägg för ökad risk för tumörer (i hjärna, hjärnhinna, hörselnerv, öga eller spottkörtel) vid användning av mobiltelefon.

Boice och McLaughlin har särskilt gått igenom de svenska studier som Lennart Hardell och hans medarbetare har publicerat, i vilka ett samband mellan tumörer och användning av mobiltelefon påvisats. Dessa och några amerikanska studier bedöms vara av begränsat värde, antingen på grund av för kort uppföljningstid eller för litet antalet cancerfall (USA), eller på grund av allvarliga brister i uppläggning och genomförande (Sverige).

Mot detta står fem välgjorda studier utförda med olika metoder: tre sjukhusbaserade fall-kontrollstudier från USA, en registerbaserad fall-kontrollstudie från Finland och en registerbaserad kohortstudie från Danmark av fler än 400 000 telefonanvändare. Studierna är så samstämmiga att Boice och McLaughlin anser att man med rimlig grad av säkerhet kan utesluta ett orsakssamband mellan mobiltelefoner och cancer. Numera finns dessutom stora experimentella studier som inte bekräftar tidigare rapporter om skadlig verkan av radiovågor på djur. Det saknas också en rimlig mekanism som stöder att icke-joniserande radiovågor skulle var cancerframkallande.

Många människor är oroliga för mobiltelefoners eventuella skadliga hälsoeffekter. Även om den nu presenterade sammanställningen av kunskapsläget känns betryggande, fortsätter forskningen inom området. För närvarande genomförs bland annat en studie med gemensamt upplägg i 13 länder.

Kontaktinformation
Ytterligare information lämnas av:
Lars-Erik Paulsson, myndighetsspecialist,
08-729 71 66
Ulf Bäverstam, stf generaldirektör, 08-729 71 80
Britt Ekman, informationschef, 08-729 71 34 eller
0709 720 797
Rapporten finns att hämta som PDF fil på http://www.ssi.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera