Artikel från Umeå universitet
29 maj 2001

Flyttfåglar som spridare av Borreliasmitta

Fredagen den 8 juni försvarar Åsa Gylfe, Institutionen för Molekylärbiologi, Umeå Universitet, en avhandling som visar att flyttfåglar spelar en viktig roll för spridningen av den fästingburna sjukdomen Lyme-borrelios över mycket stora avstånd.

Borreliainfektion yttrar sig hos människa oftast som en hudrodnad, men kan också orsaka bl.a. förlamningar, hjärninflammation och ledinflammation. Möss och sorkar har länge betraktats som de viktigaste bärarna av Borrelia-bakterier i naturen. Fästingar som sugit blod från dessa gnagare får ofta en Borrelia-smitta som de sedan kan föra vidare. Även fåglar kan bära på Borrelia, men deras infektion är inte lika varaktig som hos gnagare och man har därför trott att fåglar inte har så stor betydelse för smittspridningen. I avhandlingen visas emellertid att fåglar kan bära på Borrelia-infektionen länge och aktivera den just i samband med flyttningen. Detta gör att flyttande fåglar skulle kunna vara särskilt smittsamma för fästingar och sprida Borrelia effektivt över stora avstånd.

Vissa havsfåglar flyttar mellan Arktis och Antarktis och Borrelia-bakterier med identiska gensekvenser har kunnat identifieras i fästingar från både norra och södra halvklotet. Det tyder på att flyttande havsfåglar kan transportera Borrelia över väldigt stora avstånd.

Havsfåglar parasiteras av speciella fästingar som bara undantagsvis biter människor, men de Borrelia-bakterier som isolerades från sådana fästingar och från lunnefåglar ser inte ut att skilja sig från de bakterier som orsakar allvarlig sjukdom hos människor. Människor som arbetar i havsfågelkolonier och ofta blir bitna av havsfågelfästingar hade också i högre grad antikroppar mot Borrelia jämfört med dem som inte kommit i kontakt med några fästingar. Om havsfågel-Borrelia även kan överföras till landlevande djur utgör den en större risk för människor.

Åsa Gylfe är uppväxt i Uppsala. Hon finns på tel. 090-785 67 55. E-post: asa.gylfe@micro.umu.se

Avhandlingen har titeln “Role of birds in the biology of Lyme disease Borrelia”. Svensk titel: “Fåglars betydelse för Borrelia-biologi”.
Disputationen äger rum kl 12.00 i föreläsningssalen Major Groove, Institutionen för Molekylärbiologi.
Fakultetsopponent är Dr. Klaus Kurtenbach, Wellcome Trust Centre for the Epidemiology of Infectious Diseases, Oxford University, England.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera