Tema

Sökresultat för: beröring

Ett lekfullt lärande för att stimulera barns läsande och skrivande

I förskoleklass och i årskurs ett ligger fokus på att hjälpa eleverna att knäcka läs- och skrivkoden men undervisningen består till stor del av traditionella lärarstyrda övningar och många upprepningar vilket lämnar lite utrymme för elevernas kreativitet. Ny forskning vid Örebro universitet lyfter fram lekens betydelse för att stimulera elevernas intresse och motivation för läsande och skrivande.

Samhälle & kultur
Läs mer

Mysteriet Xenakis verk granskas i ny avhandling

I år är det tio år sedan tonsättaren Iannis Xenakis dog. Världen över har hans verk satts i rampljuset igen, och många betraktar honom som en av vår tids mest inflytelserika kompositörer. Men för minst lika många är hans musik obegriplig eftersom den är fylld av motsättningar. I den första boken på svenska om Xenakis, en avhandling från Göteborgs universitet, visas hur motsättningarna i hans verk fungerar.

Samhälle & kultur
Läs mer

Akut omhändertagande – vad händer i mötet mellan patienter, närstående och olika professioner?

I en ny avhandling från Linnéuniversitetet undersöker vårdvetaren Carina Elmqvist det akuta omhändertagandet och mötet mellan patienter, närstående och olika professioner på skadeplats och på akutmottagning. Avhandlingens resultat visar att patientens första möte med involverade personer på skadeplats och på akutmottagning innehåller mer än livsuppehållande åtgärder och medicinsk behandling. Mötet innebär ett existentiellt stöd till patienten i form av bekräftelse och trygghet. Bekräftelsen kan bestå av muntlig eller skriftlig kommunikation och av alternativa kommunikationsvägar som beröring, ett ögonkast eller andra sätt att bli sedd.

Hälsa & medicin
Läs mer

Så kan vi uppleva kroppen som vår egen

Forskare vid Karolinska Institutet har lyckats kartlägga de regioner i hjärnan som är involverade i en av de mest fundamentala aspekterna av vårt medvetande: hur vi uppfattar vår kropp som hel och samtidigt vår egen, skild från andra och den omgivande världen. Studien, som publiceras i tidskriften Current Biology, genomfördes med hjälp av så kallad fMRI av hjärnan samtidigt som försökspersonerna deltog i experiment som skapar illusionen att man byter kropp.

Hälsa & medicin
Läs mer

Fejkad akupunktur lika bra som riktig

Simulerad akupunktur – även kallad placebo – hjälper lika bra som riktig akupunktur mot illamående hos cancerpatienter vid strålbehandling. Det visar en studie från Karolinska Institutet och Linköpings universitet. De patienter som enbart fick vanliga läkemedel mot illamåendet mådde betydligt mer illa än de akupunkturbehandlade grupperna.

Hälsa & medicin
Läs mer

Kärlek och relationer

Sverige laddar inför bröllop den 19 juni då kronprinsessan Viktoria tar sin Daniel att älska i nöd och lust. Men vad innebär det egentligen att dela sitt liv med någon? Ann-Christine Anderson Arntén, filosofie doktor i psykologi, berättar om parrelationen och dess betydelse för individen.

Samhälle & kultur
Läs mer

Att lära med känseln – sinnenas olika möjligheter i fokus på internationell konferens

Alla har inte samma förutsättningar när det gäller att ta till sig information. Hur kan man då utforma informationen för att inte utestänga vissa grupper, exempelvis synskadade? Det är en central fråga när Mälardalens högskola, i samarbete med Punktskriftsnämnden, arrangerar konferensen Multimodal Learning Processes den 21-22 april.

Samhälle & kultur
Läs mer

Därför berör oss fåglarnas liv — om Lennart Sjögrens poetiska livsförståelse

Lennart Sjögren debuterade som lyriker 1958. År 2008 utkom hans nittonde diktsamling, Ur människovärlden. Under ett halvt sekel har poetens livsförståelse framkallats i bilder av djupaste mörker och svårfattligt ljus. I avhandlingen Därför berör oss fåglarnas liv. Lennart Sjögrens poetiska livsförståelse behandlar Peter Hultsberg centrala aspekter på Sjögrens lyriska författarskap.

Samhälle & kultur
Läs mer

Att vara invandrare och patient i Sverige

När man jämför hälsan mellan personer med svensk bakgrund och personer med utländsk bakgrund framkommer att personer med utländsk bakgrund har en ökad risk att drabbas av ohälsa. Det kan bland annat förklaras av den allmänna levnadsstandarden i det gamla hemlandet, erfarenheter av krig eller förföljelse. En annan förklaring kan vara förekomst av boendesegregation och marginalisering i det svenska samhället.

Samhälle & kultur
Läs mer

Talande papper på utbildningsmässan

För första gången används det talande papperet på riktigt och det sker på Kunskap & Framtid i Göteborg. Tavlan talar direkt till dig genom att digital information finns inbäddad i papperet. Du behöver bara röra vid olika delar på tavlan så strömmar information ut ur tryckta högtalare. Och den teknik som nu är på väg kan användas på många områden, från reklam till turistinformation på olika besöksplatser.

Natur & teknik
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet