Tema

Sökresultat för: beröring

Sju farliga växter i vår närhet

Växter och grönska hör sommaren till, men allt som är grönt är inte skönt; inte på sommarängen, inte i skogen, inte ens hemma i trädgården. Torbjörn Tyler, växtekolog vid Lunds universitets naturvetenskapliga fakultet, listar här sju växter som kan vara farliga. Antingen genom kontakt med huden eller genom att man får i sig växtens gift.

Natur & teknik
Läs mer

Så ser utanför-kroppen-upplevelse ut i en hjärnkamera

I en studie i tidskriften ‘Current Biology’ har hjärnforskare vid Karolinska Institutet skapat en utanför-kroppen-illusion hos friska försökspersoner placerade i en hjärnkamera och förflyttat deras kroppsliga jag mellan olika platser. Resultatet visar att det går att läsa av den upplevda jag-positionen från aktivitetsmönster i specifika delar av hjärnan.

Hälsa & medicin
Läs mer

Idrottslärare rädda för att röra eleverna

Övergrepp mot barn inom kyrkor, skolor och idrottsklubbar har skapat en debatt som i sin tur har gjort lärare rädda för att röra sina elever. Örebroforskaren Marie Öhman har fått ytterligare 900 000 kronor från Centrum för idrottsforskning för att fortsätta sin forskning om hur idrottslärarnas rädsla påverkar undervisningen och eleverna.

Samhälle & kultur
Läs mer

Världens första tankestyrda armprotes överträffar förväntningarna

För första gången någonsin har en konstgjord arm med permanent inopererat styrsystem använts en längre tid. Resultatet är bättre än väntat. Patientens liv har förändrats i stort, men även i smått – han kan nu hantera allt ifrån maskinerna i jobbet till snörningen på sina barns skridskor.

Hälsa & medicinNatur & teknik
Läs mer

Nya fynd om hur hjärnan behandlar känselintryck

”Känselintryck från huden sätts samman till en komplett upplevelse först i hjärnbarken, den mest avancerade delen av hjärnan. ” Det är den traditionella uppfattningen inom neurovetenskapen – men den utmanas nu av forskningsfynd från Lunds universitet. Dessa tyder på dels att lägre nivåer i hjärnan spelar en större roll än man trott, dels att en större andel av hjärnans olika strukturer är delaktiga i upplevelsen av känsel.

Hälsa & medicin
Läs mer

Så processar hjärnan yttre intryck

Hjärnans striatum nod för multisensorisk integrering. En studie från Karolinska Institutet ger ökad kunskap om hur hjärnan processar yttre intryck som beröring, synintryck och ljud från olika källor och sidor av kroppen, för att välja och generera adekvata rörelser. Resultaten publiceras i vetenskapstidskriften Neuron och visar att ett område i hjärnan som kallas striatum fungerar som nod för integreringen av olika typer av sensorisk information, med specialiserade funktioner för olika typer av nervceller.

Hälsa & medicin
Läs mer

Mångfald och enfald i PK-debatten

Allt oftare hörs uttrycket politiskt korrekt, vilket idag innefattar åsikter som kännetecknas av en öppenhet för mångfald. Samtidigt används begreppet som en känga från motståndarsidan i debatten. Kritiker till begreppet påpekar att det bidrar till en inskränkt yttrandefrihet och värderelativism.

Samhälle & kultur
Läs mer

Fingertopparnas betydelse för framtidens mobiler

Forskare vid bland annat KTH har studerat våra fingrars samspel med omvärlden. De har kommit fram till att vi med våra fingertoppar kan känna av ytstrukturer som är en miljon gånger mindre än våra fingrar. Forskningsresultatet öppnar för nya möjligheter för bland annat pekskärmar och smarta telefoner. Nästa generation Iphone eller Galaxy kan därmed ges ny funktionalitet.

Samhälle & kultur
Läs mer

Mer gubbslem förväntas i ett varmare klimat

  • Artikel från
  • Ämne: Miljö

Ett varmare klimat och brunare vatten leder troligen till att algen gubbslem blir allt vanligare i våra badsjöar, och blomningarna kommer att bli mer omfattande. Det visar Karin Johansson i en avhandling från SLU. En motåtgärd kan vara att minska bestånden av fisk som lever på djurplankton.

Miljö
Läs mer

Forskare skapar fantomkänslor hos icke-amputerade

Känslan av att ha en fysisk kropp är inte så självklar som man kan tro. Nästan alla som fått en arm eller ett ben amputerat upplever fantomkänslor – en livlig känsla av att den förlorade kroppsdelen fortfarande finns kvar. Hjärnforskare vid Karolinska Institutet har i en studie visat att det går att framkalla illusioner av att ha en osynlig fantomhand hos icke-amputerade försökspersoner.

Samhälle & kultur
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet