Tema

Svensk slavhandel i Medelhavet

När svenska staten under 1700-talet skulle befria svenska sjömän ur sitt slaveri, ledde det till att landet drogs in i den transmediterrana slavhandeln. Historikern Joachim Östlund har forskat om en bortglömd del av den svenska internationella historien. Han har undersökt det svenska friköpningsystemet, som bland annat avslöjar en svensk handel med slavar.

Samhälle & kultur

Boken gjorde universiteten till forskningsinstitutioner

Universiteten var länge läroanstalter snarare än forskningsmiljöer. Men när boktryckningen blev billigare och en massmarknad för böcker uppstod i början av 1800-talet, tvingades universiteten att förändra sig och växa in i rollen som forskningsanstalter. Idéhistorikern Peter Josephson visar i sin undersökning hur förändringar av ett medium kan påverka hela utbildningssfären.

Samhälle & kultur

Tredje uppgiften fungerar

Det finns en föreställning om att forskare i gemen struntar i den så kallade tredje uppgiften. Men när ett par vetenskapsteoretiker från Göteborg, Dick Kasperowski och Fredrik Bragesjö, faktiskt undersökt hur det ligger till, visar det sig inte stämma.

Samhälle & kultur

Effektiv kommunikation räddar liv

Jakob Cromdal har undersökt hur larmoperatörer hanterar de problem som uppkommer när de som ringer inte har svenska som modersmål. Genom att upprepa sig och ställa frågor som har enkla ja eller nej svar, klurar operatöerna ut vad som sägs, och ge snabb hjälp. Strategierna är ofta omedvetna, men effektiva.

Samhälle & kultur

Synen på civila offer grundlades redan under 1600-talet

Vår tids uppfattning om att civilbefolkningen ska skonas i konflikter har sin grund i förändringar som skedde under 1600-talet. Då började man för första gången att dela in befolkningen i stridande och icke-stridande parter, där de senare skulle skyddas från övergrepp. Detta visar historikern Christopher Collstedt i sin forskning om våld och våldets väsen.

Samhälle & kultur

Vi finns där du är @forskningsnyhet