Artikel från Riksbankens Jubileumsfond

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 oktober 2013

Sex miljoner lyfter forskning om skogsnäringens rötter

Ett forskningsprojekt om skogsnäringens framväxt i Norrlands inland får sex miljoner kronor från Riksbankens Jubileumsfond. För första gången tas ett samlat grepp om de sociala, ekonomiska och politiska konsekvenserna i lokalsamhället av industrialiseringen. I centrum för projektet står skogsnäringens framväxt och utveckling.

Svenbjörn Kilander som leder forskningsprojektet menar att det finns stora vita fläckar i historieskrivningen kring den starka expansion av skogsnäringen som skedde i industrialiseringens spår under 1800-talets andra hälft.

– Vi ska analysera det norrländska inlandets historia och vi hoppas kunna visa en ny och alternativ bild av hur skogsnäringen växte fram. Med tanke på den stora betydelse som den har haft för hela landet är det konstigt att det inte finns mer forskning på området, säger Svenbjörn Kilander, professor i historia, Mittuniversitetet.

I två av projektets delstudier analyseras den ekonomiska och sociala utvecklingen, dels i jämtländska Hammerdals och Ströms socknar och dels i några socknar i ångermanländska Ramsele tingslag. En hypotes, som bygger på genomförda förstudier, är att lokala entreprenörer tog en mer aktiv del i skogsnäringens framväxt än vad man tidigare har trott.

Ett exempel på uppfattning som kan komma att nyanseras av forskningsprojektet är den att bönderna “lurades” att sälja sina skogar. En föreställning som har präglat många norrlänningars självbild och identitet, och som lever kvar i vetenskapliga översiktsverk och skönlitterära skildringar.

– Här saknas kunskap om vilka aktörerna bakom utvecklingen egentligen var, en samling bedragare som lurade skogen av bönderna, eller driftiga entreprenörer och framsynta bönder som såg möjligheterna i en ny tid. Här finns en mer komplex och spännande verklighet än den som ofta förmedlas idag, säger Svenbjörn Kilander.

En tredje delstudie ägnas åt opinionsbildning och lokal politik i undersökningsområdena. Syftet är att jämföra den nationella debatten om den så kallade “Norrlandsfrågan” med den lokala/regionala. Här är hypotesen att “Norrlandsfrågan” i första hand är ett ideologiskt projekt på nationell nivå med svag förankring i den del av landet som debatten gällde.

I hård konkurrens beviljade Riksbankens Jubileumsfond projektet, “Skogens entreprenörer. Industrialisering och modernisering i Norrlands inland 1850-1910”, 6,4 miljoner kronor i forskningsmedel till och med 2017. I projektet arbetar totalt fyra forskare vid Avdelningen för humaniora vid Mittuniversitetet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera