Artikel från Riksbankens Jubileumsfond

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 februari 2014

Stor satsning på humaniora och samhällsvetenskap

Riksbankens Jubileumsfond har beslutat att öka satsningarna på svensk humaniora och samhällsvetenskap under 2014. De goda finanserna ska avspegla sig i satsningarna på framstående svensk forskning. Totalt omfattar budgeten 556 miljoner kronor, vilket är en avsevärd ökning. En av många insatser är en särskild jubileumssatsning om 100 miljoner kronor.

Totalt omfattar budgeten 556 miljoner kronor, vilket är en avsevärd ökning. Detta är inte bara resultatet av de goda finanser som bokslutet visade. Göran Blomqvist, Riksbankens Jubileumsfonds vd, menar att det också finns stora ofinansierade behov inom forskarvärlden.

– Det finns en rad högkvalitativa projekt och många stödvärda idéer som motiverar att vi satsar mer och ökar våra forskningsanslag, säger han.

Hela 100 miljoner går till en satsning som syftar till att höja ribban och stärka svensk humaniora och samhällsvetenskap internationellt. Förhoppningen är att detta ska leda till nya utsikter för forskningen.

– Den 2 december är det 50 år sedan riksdagen fattade beslut om att bilda stiftelsen, och det ska vi framför allt fira genom att bidra ytterligare till forskningen i Sverige. Vi kallar satsningen Nya utsikter för humaniora och samhällsvetenskap just för att betona att vi härmed vill att forskarna ska visa humanioras och samhällsvetenskapens strategiska potential, säger Göran Blomqvist.

Jubileumssatsningen inbjuder till nytänkande och till interdisciplinär forskning.

– Jag menar att den här typen av insatser inte ryms inom de svenska finansieringsformer som finns i dag, säger Göran Blomqvist.

Men satsningarna på humaniora och samhällsvetenskap börjar alltså redan i år och inte bara genom jubileumssatsningen. Under året kommer RJ dessutom bland annat – förutom de ordinarie stödformerna – att satsa på en ny utlysning av Flexit (en stödform som syftar till att bygga broar mellan universitet och näringsliv), en riktad utlysning av stöd till forskning om det så kallade granskningssamhället, liksom en riktad gemensam utlysning om forskning om forskning och kunskapssamhället, en helt ny stödform för forskare mitt i karriären, som behöver tid att forska samt därtill ett par olika nätverksstöd.

– Med så många och stora satsningarna på humaniora och samhällsvetenskap hoppas vi göra skillnad – vilket vi vet att vi som stiftelse kan. Vi gör en kraftansträngning för svensk humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning både nationellt och internationellt, säger Göran Blomqvist.

Mer om alla nya miljoner och 2014 års utlysningar finns under året att läsa på RJ:s webbplats rj.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera