Artikel från Riksbankens Jubileumsfond

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

31 januari 2014

Marknadsideal styr i den ideella sektorn

Företagsvärldens idéer om effektivitet, rationaliseringar och konkurrens görs i dag allt oftare till både norm och praktik också för ideella organisationer. Det kan vara ett problem menar Johan Hvenmark som studerat fenomenet.

Johan Hvenmark har just avslutat sitt forskningsprojekt I gränslandet mellan näringsliv och civilsamhälle – om användandet av managementmodeller i svenska ideella organisationer som var en del av Riksbankens Jubileumsfonds satsning på forskning om civilsamhället.

– Det här området har blivit allt mer aktuellt, säger Johan Hvenmark, som studerat hur medlemsbaserade organisationer använt sig av management modeller mellan 1995 och 2010.

Johan Hvenmark har varit mycket ute och föreläst om sin forskning och det är tydligt att det finns två läger – ett som bejakar utvecklingen och ett som är mer skeptiskt.

– Men alla jag mött i den ideella sektorn är intresserade av att just deras organisation, styrs på ett bra sätt. Och min forskning visar att det inte finns några enkla svar här.

Däremot kan Johan Hvenmark visa att man inom den ideella sektorn allt mer använder sig av marknadsanpassade styrformer. Till exempel förs olika managmentmodeller ibland direkt över, utan några direkta anpassningar.

– Det är förstås inte bra eftersom det blir grovhugget och tenderar att gå snett, säger Johan Hvenmark.

Han kan samtidigt konstatera att civilsamhällets arbetssätt också används i näringslivet. Det är till exempel populärt att på olika sätt försöka knyta kunder till sig genom olika former av medlemskap för att på så sätt försöka skapa samma gemenskap som i en förening. Till skillnad från hur det är när en förening börjar styras som ett företag så tycks motsvarande förändringar i företagsvärlden ske utifrån tydliga analyser. Då har emellertid övertagandet föregåtts av en rad analyser. Men det sker alltså inte när till exempel en idrottsförening börjar styras som ett företag.

En del av de problem som kan uppstå i föreningslivet har att göra med att de inte styrs av vinstmaximering:

– De managementmodeller som företagen använder behöver inte heller ta hänsyn till de demokratiska principer som många föreningar styrs av. Risken finns att föreningarna i sin iver att styra effektivt, missar att den ideella sektorn står för en rad värden som kan gå förlorade när managementmodellerna används utan att man tänkt till, säger Johan Hvenmark.

– Också ideella organisationer behöver bra styrning, och hjälp i att bli effektiva, men när man inte funderar igenom hur man ska anpassa mangamentmodellerna till sin egen verklighet finns risken att man underminerar sina egna värderingar, och något går förlorat.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera