Artikel från Riksbankens Jubileumsfond

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 januari 2014

Upphovsrätten förändras radikalt i det tysta

Ingen kan ha undgått de senaste årens heta debatt om upphovrätten. Nu visar Sanna Wolk, docent i civilrätt, i ett nyligen avslutat projekt finansierat av Riksbankens Jubileumsfond, att på EU-nivå ändras upphovsrätten – men inte genom att förändra lagen i sig, utan genom en ny tolkning av lagstiftningen.

Sanna Wolk, docent i civilrätt vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet, har nyligen slutrapporterat sitt RJ-projekt ”Immaterialrättsligt skydd för datorprogram: Som upphovsrättsliga verk eller patenterbara uppfinningar?”.

Hennes mest intressanta resultat handlar om hur upphovsrätten, som diskuterats högljutt det senaste decenniet, nu är på väg att ändras i grunden. Men anledningen är inte ett digert lagstiftningsarbete. I stället är det ett par EU-domar där domstolen valt att göra en nytolkning av den EU-lagstiftning som ligger till grund för förändringarna.

– Om upphovsrätten inte ligger i fas med hur folk i gemen uppfattar rätt och fel, kommer lagstiftningen så småningom att förändras, och det är just det som håller på att hända med upphovsrätten, säger hon.

När EU-domstolen märkte det, gjorde de en nytolkning av hur upphovsrätten ska förstås. Det hela gäller en dom om berör programindustrin och särskilt datorspelsmarknaden.

– Det är en mindre kontroversiell marknad än den för musik, film och ljudböcker, men det här kommer att få betydelse också för de marknaderna, säger Sanna  Wolk.

I en dom från 2012 slår EU-domstolen fast att nedladdade datorprogram från internet får säljas vidare på en andrahandsmarknad, precis som vilka andra prylar som helst, förutsättningen är dock att man gör sig av med sin egen kopia. Försäljningen av datorprogram karaktäriseras i domen inte som tidigare som ett licensförhållande, utan som just en vara som går att sälja vidare. EU-domstolen har därmed gått förbi de många och långa debatter som förs kring konsumtion av upphovsrätten i den digitala världen. Dessutom skiljer sig den europeiska rätten i och med detta från den amerikanska, som fortfarande skiljer på licenser och digitala verk i form av fysiska produkter (cd eller dvd).

– Det här kommer att ställa till det på den globala mjukvarumarknaden, vilket är olyckligt eftersom just programmarknaden numera i stor utsträckning är digital och global, säger Sanna Wolk.

I framtiden skulle hon gärna fortsätta att studera skärningspunkten mellan upphovsrätten, konsumenträtten, avtalsrätten och konkurrenslagstiftningen på internationell nivå. Och det har hon chans att göra, eftersom hon nyligen blivit nominerad av Uppsala universitet till spetsforskningsprogrammet Pro Futur.

Processen har precis börjat, och bara ett fåtal når ända fram, men nomineringen värmer.

– Det är roligt att bli utvald, och forskning om upphovsrätten ligger mig verkligen varmt om hjärtat, eftersom det är en form av juridik som många människor stöter på i sin vardag i dagens digitaliserade värld. Jag tror också att många vill behålla upphovsrätten och skydda upphovsmännen, men då måste lagstiftningen anpassas till dagens samhälle, säger Sanna Wolk

FAKTA
Läs mer om Sanna Wolks projekt

Läs mer om Sanna Wolk – http://www.imk.uu.se/sv-se/omimk/imksforskare.aspx eller  www.wolk.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera