Tema

Nyheter från IFAU - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Sänkta arbetsgivaravgifter gav få och dyra jobb

En sänkning av arbetsgivaravgifterna ledde inte till fler anställda i redan etablerade företag. Sänkningen gav en del nya jobb genom att nya företag startades men statens kostnad för dessa nya arbetstillfällen var mycket hög. Det visar en ny studie från IFAU.

Samhälle & kultur

Fungerar Arbetsförmedlingens platsanvisningar?

En tredjedel av Arbetsförmedlingens anvisningar till ledig plats söks inte. Det uppger arbetsgivarna i en enkätstudie som IFAU genomfört tillsammans med Arbetsförmedlingen. Arbetsgivarna ger gott betyg åt matchningen: anvisningarna bedöms oftast som realistiska och drygt en tiondel av dem som söker anvisningarna får det sökta jobbet.

Samhälle & kultur

Anonyma ansökningar gav alla samma chans till intervju

Avidentifierade jobbansökningar gör att kön och bakgrund inte påverkar vem som får komma på anställningsintervju. För kvinnor och personer med bakgrund utanför västvärlden innebär det en betydande ökning av chanserna. Det visar en ny rapport från IFAU som studerar en omfattande försöksverksamhet i Göteborgs kommun.

Samhälle & kultur

Rekryterare negativa till avidentifiering

Avidentifierade jobbansökningar kan användas som urvalsinstrument, men avidentifiering gör att det tar längre tid att rekrytera och majoriteten av rekryterare är negativa till metoden. Det visar en enkät IFAU gjort med rekryterare som deltagit i ett försök i Göteborgs stad.

Samhälle & kultur

Plusjobben till långvarigt sjuka

Plusjobbarna har varit arbetslösa mycket länge, är äldre än övriga arbetssökande och har ofta ett arbetshandikapp. Arbetsförmedlingen har prioriterat arbetssökande som står långt ifrån ett reguljärt arbete, helt enligt riktlinjerna. Det visar en ny IFAU-rapport.

Samhälle & kultur

Mamma jobbar mindre – pappa jobbar mer

I samband med att det första barnet föds påverkas kvinnors arbetsliv betydligt mer än mäns. Kvinnorna slutar pendla långt, arbetar kortare tid och byter arbete mer sällan än jämförbara kvinnor utan barn. Männen påverkas däremot inte i någon större utsträckning av att få barn. Det visar en ny rapport från IFAU.

Samhälle & kultur

Vi finns där du är @forskningsnyhet