Artikel från IFAU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 maj 2011

Subventionerad sysselsättning och intensiv arbetsförmedling hjälper de arbetslösa

Subventionerad sysselsättning och intensiv arbetsförmedling hjälper arbetslösa till arbete. Även arbetsmarknadsutbildning och obligatoriska program som testar arbetsviljan hos de sökande kan vara bra. Det visar en ny IFAU-översikt av nationalekonomisk forskning om arbetsmarknadspolitik.

Rapportförfattarna relaterar den svenska politiken till forskningsresultat från Sverige och andra länder. Det finns några viktiga slutsatser att särskilt lyfta fram:

Arbetsförmedling är viktigt
För det första tycks arbetsförmedlarnas arbete vara viktigt. Stöd och rådgivning i kombination med den kontroll som regelbundna besök ger verkar vara ett effektivt sätt att få arbetslösa tillbaka i arbete.

Arbetsmarknadsutbildningen bättre idag
För det andra leder arbetsmarknadsutbildningen oftare till jobb idag jämfört med 1990-talet. Det kan bero på ett bättre arbetsmarknadsläge, men även en högre träffsäkerhet genom att platserna är färre och att utbildningarna har haft ett mål att 70 procent av deltagarna ska ha ett jobb efter avslutad utbildning. Dessutom går det inte längre att använda utbildningen för att kvalificera sig för en ny period med arbetslöshetsersättning, och det är en viktig orsak till att den är bättre idag, menar Anders Forslund som är en av rapportförfattarna:

– Deltagarna är troligen mer motiverade idag, vilket tillsammans med att kursplatserna är färre och kurserna mer inriktade på jobb gör att arbets-marknadsutbildningen fungerar bra.

Subventionerade anställningar hjälper till arbete
För det tredje verkar det enligt forskningen gå fortare för den arbetslöse att få arbete om han eller hon under en period är hos en arbetsgivare med hjälp av lönesubvention, jämfört med att söka arbete som öppet arbetslös. Effekten är bättre ju mer platsen liknar ordinarie anställningar som anställningsstöd och starta eget-bidrag.

Syftet med obligatoriska program
För det fjärde diskuterar rapportförfattarna obligatoriska program av typen jobb- och utvecklingsgarantin. Obligatoriska program kan vara ett bra sätt för att testa arbetsviljan hos de sökande. Hotet att behöva delta i ett program som tar mycket tid (fas tre) kan göra att sökande lämnar arbetslösheten strax innan, så kallade annonseringseffekter.

– Men det gäller bara sökande som är arbetslösa en lång tid trots att de egentligen har förutsättningar att få ett jobb, säger Anders Forslund. Övriga kommer att gå in i programmet och riskera att bli kvar där. De hittar troligtvis inte jobb fortare för att man konfiskerar deras fritid
Kompletterande aktörer
Under de senaste åren har kompletterande aktörer tagit över en del av den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Författarna konstaterar att forskningen inte ger något stöd för att kompletterande aktörer skulle minska arbetslösheten.

Kontaktinformation
Rapport 2011:7 ”Arbetsmarknadspolitikens effekter på sysselsättning och arbetslöshet – en översikt” är skriven av Anders Forslund och Johan Vikström. De nås på 018-471 70 76 (Anders) eller 072-325 10 29 (Johan) samt förnamn.efternamn@ifau.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera