Artikel från IFAU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 december 2011

Fler kvinnliga chefer minskar inte lönegapet

Minskar löneskillnaderna mellan män och kvinnor då fler kvinnor blir chefer? Nej, är slutsatsen i en ny IFAU-rapport. Chefens kön påverkar inte lönen och därmed inte könslönegapet på arbetsmarknaden.

På den svenska arbetsmarknaden var år 2008 ungefär 36 procent av cheferna kvinnor. Att kvinnorna är i minoritet framförs ibland som en förklaring till att kvinnor har lägre löner än män. Lönegapet mellan män och kvinnor är ungefär åtta procent när man tar hänsyn till ålder, erfarenhet, utbildning och att män och kvinnor arbetar inom olika yrken. Kvinnornas löner skulle kunna öka när andelen kvinnliga chefer blir högre om kvinnor till exempel sätter lön på ett annorlunda sätt än män eller om de fungerar som förebilder och bidrar till högre prestationer bland kvinnorna.

Tidigare studier har också visat att löneskillnaderna är mindre i branscher och på arbetsplatser med kvinnliga chefer. Rapportförfattaren Lena Hensvik finner dock inget stöd för att kvinnor gynnas i lönesättningen av kvinnliga chefer.

– I ett första steg ser jag att kvinnor som har en kvinna som chef har högre löner. Men när jag går vidare och tittar på individer som både haft män och kvinnor som chef och hur lönen varierar med chefskapet finner jag ingen betydande skillnad mellan att arbeta för en kvinna eller man. Skillnaden verkar ligga hos individen, inte hos chefen.

Fler kvinnor på chefspositioner verkar därför inte bidra till ett minskat lönegap bland de anställda.
– Resultat i tidigare studier som funnit skillnader mellan arbetsplatser med och utan kvinnliga chefer bör tolkas med viss försiktighet då de inte tar hänsyn till att sammansättningen bland anställda kan skilja sig åt, fortsätter Lena Hensvik.

Men anställer kvinnorna fler kvinnor? Nej, det finns inte något som tyder på det menar Lena Hensvik. Möjligen anställer kvinnor fler högpresterande kvinnor, men även det tycks hänga samman med hur arbetsplatsen eller branschen är beskaffad, inte om chefen är man eller kvinna.
Hur är analysen gjord?

Studien undersöker samtliga arbetsplatser i offentlig sektor och ett represen­tativt urval av arbetsplatser i privat sektor under 1996–2008. Vem som är chef identifieras utifrån yrkesstatistik och datamaterialet innehåller information om anställdas löner och bakgrundsegenskaper.

Kontaktinformation
Rapport 2011:26 Påverkar chefens kön den anställdes lön? är skriven av Lena Hensvik, IFAU. Rapporten bygger på Working paper 2011:22. Om du vill veta mera kontakta Lena på telefon 018-471 60 54, lena.hensvik@ifau.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera