Tema

Lika stor jobbchans med privat och offentlig rehabilitering

Vem är bäst på att rehabilitera långtidssjukskrivna tillbaka till arbetslivet, Arbetsförmedlingen eller privata aktörer? En ny IFAU-rapport pekar på att det inte är någon skillnad och att kostnaden är ungefär lika stor.

Arbetsförmedlingen har ansvar för att rehabilitera dem som inte har en arbetsgivare åter till arbetslivet. Det görs i samarbete med Försäkringskassan och en rad andra aktörer. Varje år genomgår ungefär 12 000 personer rehabilitering. Under 2008–2010 gjordes ett försök med privat arbetslivs­inriktad rehabilitering i fyra regioner.  De ungefär 4 000 deltagarna hade varit ifrån arbetet i minst två år och fick slumpvis erbjudande om att delta i rehabi­litering inom Arbetsförmedlingen eller med en privat aktör. De privata aktörerna konkurrerade om kontrakt och deltagare och fick betalt efter hur väl de lyckades få deltagarna tillbaka till arbete.

Ingen skillnad i jobbchanserna
Nästan 30 procent av deltagarna hade börjat arbeta ett år efter rehabiliteringen. Andelen var lika stor för privat och offentlig rehabilitering. Beräkningar tyder också på att kostnaderna för privat och offentlig rehabilitering var likvärdiga.

Hur är analysen gjord?
Studien utnyttjar att individer slumpvis erbjöds privat och offentlig rehabi­litering, vilket innebär att deltagarna i de två grupperna är jämförbara. Rehabiliteringen kunde pågå upp till ett år och rapportförfattarna studerar effekten under det andra året efter erbjudandet om rehabilitering, alltså under ett år efter det att rehabiliteringen skulle vara avslutad. Deltagarna var i genomsnitt födda år 1966 och två tredjedelar var kvinnor. De vanligaste diagnoserna var psykisk ohälsa följt av muskuloskeletala sjukdomar. De fyra försöksregionerna var Stockholm, Göteborg, Västerbotten och Dalarna. Cirka 20 procent av dem som lottades till privat rehabilitering valde ändå offentlig rehabilitering, det har författarna tagit hänsyn till.

Kontaktinformation
Rapport 2012:3 Kan privatisering av arbetslivsinriktad rehabilitering öka återgång i arbete? är skriven av Lisa Jönsson och Peter Skogman Thoursie, IFAU och Stockholms universitet. Rapporten bygger på Working paper 2012:2. Om du vill veta mera kontakta Peter på telefon 08-16 35 47, peter.thoursie@ne.su.se eller Lisa på telefon 08-16 42 45, lisa.jonsson@ne.su.se.

Lika stor jobbchans med privat och offentlig rehabilitering

 lästid ~ 1 min