Artikel från IFAU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 juni 2013

Brist på arbetsgivarkontakter för fas tre-deltagare

De flesta i jobb- och utvecklingsgarantin har deltagit i coachning och kartläggning men färre har fått hjälp med arbetsgivarkontakter, enligt en ny IFAU-rapport. Många i fas tre är nöjda med sin sysselsättningsplats.

De allra flesta som går i jobb- och utvecklingsgarantin har deltagit i jobbsökaraktiviteter med coachning, men arbetsgivarkontakter är inte lika vanligt.

Tre av tio som nått fas tre (sysselsättningsfasen) har t.ex. inte haft arbetsplatsförlagda aktiviteter eller arbetsmarknadsutbildning tidigare under programmet.

– Arbetsplatsförlagda moment ingår i programmet och den höga andelen av fas tre-deltagarna som inte haft det förvånar, säger Sara Martinson som är en av rapportförfattarna. Många i fas tre har också uttryckt att de tidigare i programmet saknat hjälp att hitta praktikplats och söka arbeten.

Endast fyra av tio fas tre-deltagare tycker att aktiviteterna i fas ett och två av programmet var anpassade till deras behov. Programmets aktivitetsnivå är också lägre än förväntat, få når upp till heltid.

Många nöjda med sin sysselsättningsplats
Av dem som har en sysselsättningsplats i fas tre är 75 procent nöjda och tycker att uppgifterna är meningsfulla. De som går i fas tre men saknar sysselsättningsplats är mindre nöjda. Av deltagarna i fas tre är ungefär hälften nöjda med programmet som helhet.

De som deltagit i aktiviteter hos Arbetsförmedlingen tidigt under programmet lämnar arbetslösheten något snabbare än dem som vid samma tidpunkt varit hos en kompletterande aktör.

Efter ett år motsvarar skattningen 3 procents längre arbetslöshetstid eller cirka 9 dagar, för arbetssökande som deltagit hos en kompletterande aktör jämfört med dem som fått vanlig förmedlingsservice inom garantin, samt i vissa fall plats hos kompletterande aktör i ett senare skede. För båda grupperna tar det dock i genomsnitt lång tid att komma i arbete.

I rapporten studeras 250 000 individer som började programmet mellan juni 2007 och april 2012. Två telefonenkäter har genomförts med deltagare i fas tre, en 2011 och en 2012.

Om rapporten
IFAU-rapport 2013:12 Jobb- och utvecklingsgarantin – Vilka deltar, vad gör de och vart leder det?

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera