Artikel från IFAU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 december 2012

Jobbcoachning hjälper vissa men inte alla

De som deltar i jobbcoachning får mer hjälp och är nöjdare än andra arbetslösa. Insatsen har hjälpt vissa grupper men har som helhet haft begränsade effekter på övergången till arbete, visar en ny IFAU-rapport.

Ungefär 273 000 arbetssökande deltog 2009–2011 i jobbcoachning till en kostnad av cirka 2,6 miljarder. Utbudet av coacher har varit stort och ungefär sju av tio deltagare är nöjda.

– Deltagarna har fler aktiviteter, mer handledning och är nöjdare än arbets­sökande som inte deltar, säger Jonas Thelander. De som haft en coach hos en kompletterande privat aktör gör mer och är nöjdare än dem som haft en coach hos Arbetsförmedlingen.

Resultaten pekar på att coachningen förkortar arbetslösheten med 1–2 veckor för kvinnor, personer med mycket korta arbetslöshetstider, eftergymnasialt utbildade och utomnordiskt födda. Ser man till hela gruppen deltagare är effekten mindre. Deltagarna fick framförallt olika tillfälliga anställningar. Insatsens effekter var störst under 2009 och har sedan minskat. Rapport­författarna finner inte att coachningen har hjälpt män, dem som varit arbetslösa under en längre tid eller deltagare över 50 år.

– Jobbcoachningen tycks ge olika resultat beroende på deltagarnas förkunskaper och bakgrund, säger Linus Liljeberg som är en av rapportförfattarna.

Rapportförfattarna finner inte några stora skillnader i effekterna för deltagare hos privata aktörer respektive hos Arbetsförmedlingen.

Jobbcoaching för arbetssökande utanför jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar har funnits sedan 2009. Coachning går att få av kompletterande privata aktörer och av coacher inom Arbetsförmedlingen. Rapportförfattarna har genomfört enkäter och intervjuer med deltagare, coacher och anställda vid Arbetsförmedlingen. De har även matchat deltagare med en jämförelsegrupp och studerat hur många som övergår till arbete samt hur många som flödar tillbaks till förmedlingen under en period av upp till två år.

IFAU-rapport 2012:24 [Ref 1] Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen är skriven av Linus Liljeberg, Sara Martinson och Jonas Thelander på IFAU.

r.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera