Artikel från IFAU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 december 2012

Varierande effekter av Sfi-bonus

Prestationsbonusar inom svenskundervisning för invandrare (Sfi) förbättrade studieresultaten i Stockholm, men inte på andra ställen. Det framkommer i en ny IFAU-rapport.

Deltagare i Sfi kan få upp till 12 000 kronor för att klara vissa kurser inom en viss tid. Syftet med bonusen är att öka deltagandet och förbättra resultaten. Innan Sfi-bonusen infördes i hela landet 1 juli 2010, gjordes ett ettårigt försök med bonus i ett antal försökskommuner. Detta försök studeras i rapporten.

Rapportförfattarna finner inte att bonusen gjorde att deltagandet i Sfi steg i allmänhet. I Stockholm verkar dock reformen ha gjort att fler valde att studera vidare och fortsätta till mer kvalificerade bonusberättigande kurser.

I Stockholms kommun, med drygt 60 procent av de boende i försöks­kommunerna, slutförde fler deltagare kurserna som en följd av bonusen. Av hundra nyanlända var det tre fler än tidigare som klarade Sfi. Dessa effekter var likartade för män och kvinnor, men större för unga än för de lite äldre.

I de andra försökskommunerna tycks bonusen inte ha någon effekt. Det är svårt att säga säkert varför effekterna skiljer sig åt.

– Vi tror att en bidragande orsak kan vara att fler börjar Sfi snabbare i Stockholm. De har då längre tid på sig att uppnå målen och fler kanske uppfattar bonusen som möjlig att nå, säger Olof Åslund.

INFORMATION
Bakgrund, material och metod
Svenska för invandrare (Sfi) erbjuder svenskundervisning till utlandsfödda som saknar kunskaper i svenska. Under 2011 deltog drygt 100 000 personer. Prestationsbonusen ges till vissa grupper av invandrade om kursen är avklarad en viss tid efter påbörjad kurs och invandringstidpunkt. I det försök som rapporten bygger på indelades 28 kommuner som visat intresse för bonus­försöket slumpmässigt i behandlings- och kontrollgrupp. Studien jämför utvecklingen över tiden i grupperna avseende deltagande och resultat i Sfi. Analysen baseras på registerdata över samtliga nyanlända under perioden 1 juli 2006–30 juni 2010.

IFAU-rapport 2012:27 är en sammanfattning av Working paper 2012:24, bägge skrivna av Olof Åslund vid IFAU och Mattias Engdahl vid Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet.
er.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera