Tema

Nyheter om forskning från Centrum för idrottsforskning

Lång väg kvar till jämställd idrott

Flickors idrottande missgynnas fortfarande, trots idrottsrörelsens arbete med att öka jämställdheten. Idrotter som lockar tjejer får mindre ekonomiskt stöd och på ledningsnivå dominerar männen.
– Idrottsrörelsen har allt att vinna på att fördela makt, inflytande och resurser mer jämlikt , säger Johan R Norberg, professor i idrottsvetenskap och utredare på Centrum för idrottsforskning.

Hälsa & medicinSamhälle & kultur
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet