Bild: Krister Andersson, Bildbyrån
Artikel från Centrum för idrottsforskning

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Idrottandet minskar bland barn mellan 7 och 12 år. Nedgången är särskilt stor bland pojkar. Det är ett av resultaten i Centrum för idrottsforsknings (CIF) årliga uppföljning av statens idrottsstöd.
– Det är en ny och oroväckande trend, säger Johan R Norberg, utredare på CIF.

Pojkar i åldrarna 7–12 år sticker ut i CIF:s analys. Det är den yngsta ålderskategorin och vanligtvis mycket idrottsaktiv. Minskningen i antalet träningstillfällen per person och år i den gruppen var hela tolv procent mellan 2012 och 2017. För flickorna i samma ålder var motsvarande minskning drygt fem procent.

– Det finns ännu inga svar på varför föreningsidrottandet minskar bland de allra yngsta. Däremot vet vi att många unga redan i dag rör sig för lite. På sikt kan minskningen bli ett problem både för svensk idrottsrörelse och för folkhälsan. Om trenden håller i sig finns det skäl att vara orolig, säger Johan R Norberg.

Minskar mest på landsbygden

Pojkarnas föreningsidrottande minskar i 233 av landets 290 kommuner. Nedgången sker i alla typer av kommuner, inte minst på landsbygden. Mest minskar aktivitetsnivån i små kommuner i exempelvis Västerbottens, Värmlands, Dalarnas och Jämtlands län.

– Vi har tidigare sett att idrottandet är särskilt starkt i rika kommuner men svagare på platser där inkomsterna och utbildningsnivån är lägre. Utvecklingen speglar det förhållandet, säger Johan R Norberg.

Centrum för idrottsforskning har i tidigare rapporter visat att aktivitetsnivån i hela barn- och ungdomsidrotten har minskat det senaste decenniet. Nedgången har varit särskilt stor bland äldre tonåringar och inte minst flickor. Den minskningen har avstannat under senare år.

Fotnot:

Statistiken bygger på Riksidrottsförbundets redovisning av Statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK).

Läs mer:

Se hur det ser ut i din kommun på sajten Idrottsstatistik.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera