Tema

Tillgång till kirurgi – långt ifrån en självklarhet

Den globala ojämlikheten vad gäller tillgången till kirurgi i världen är oerhörd. Det finns länder där 20 procent av befolkningen är i behov av akut kirurgi, utan att kunna få. Fem miljarder människor i världen saknar möjlighet att få en säker operation, visar en forskningsrapport där svenske kirurgen och lundaforskaren Lars Hagander varit huvudförfattare.

Hälsa & medicin

Delaktiga pappor viktigt vid förlossning

Många pappor har en negativ upplevelse av förlossningen, de känner sig inte delaktiga utan upplever sig mest vara i vägen. Barnmorskor måste bli bättre på att involvera papporna vid förlossning, men också tydligt erbjuda alternativ till traditionell liggande eller halvsittande förlossningsställning. Det visar en studie från Lunds universitet.

Hälsa & medicin

Döden räddar liv

En organdonator kan rädda livet på upp till åtta andra personer. Trots detta räcker idag inte antalet organdonationer till för att fylla det behov som finns. Ett problem är att inte alla möjliga organdonationer blir av. Och en av orsakerna till detta är att de flesta av oss inte har tagit ställning för eller emot donation.

Hälsa & medicin

Nanoteknik används i utveckling av behandling för ögonsjukdomar

De som drabbas av ögonsjukdomarna retinitis pigmentosa, glaukom, näthinneavlossning, sjukdom på gulafläcken eller har diabetes, kan riskera svår synnedsättning eller att bli blind. Detta om viktiga ljuskänsliga synceller eller ganglieceller i näthinnan dör. Forskare i Lund tar nu hjälp av nanoteknik för att bidra till utvecklingen av en ny generation implantat för synskadade.

Hälsa & medicin

Fler strokepatienter kan slippa handikapp

En ny behandling av stroke har fått sitt stora vetenskapliga genombrott under året. Genom så kallad trombektomi kan även de svårast drabbade få snabb hjälp, vilket minskar risken för bestående men. Trombektomi går ut på att läkaren för in instrument i hjärnans blodkärl och griper tag i blodproppen, som dras bort från det tilltäppta kärlet. 

Hälsa & medicin