Blodkärl som meandrar, närbild.
När immunförsvaret överreagerar på en infektion utsöndras giftiga ämnen i blodet.
Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

En ny behandlingsstrategi för bakterieorsakad infektion och sepsis utvecklas nu av forskare vid Lunds universitet. I en studie har forskarna visat hur det går att oskadliggöra giftiga ämnen från bakterier.

Det som forskarna fokuserar på är kroppsegna peptider. Det är små proteinfragment med förmågan att både döda bakterier samt neutralisera de bakterietoxiner som frisätts under en infektion.

Peptiderna har även visat sig vara goda verktyg för att hantera den skadliga inflammationsreaktion som uppstår i kroppen som följd av infektionen. Dessa funktioner är viktiga – för om inte infektionen och inflammationen begränsas kan det leda till sepsis.

Sepsis, ett livshotande tillstånd

Sepsis är ett tillstånd som uppstår när kroppens immunsystem överreagerar på en infektion, ofta orsakad av bakterier. Det resulterar i en kraftig inflammatorisk reaktion – en överreaktion som kan ge akut lungskada och organsvikt och i värsta fall leda till döden.

Varje år insjuknar runt 70 000 personer i sepsis i Sverige. För cirka 10 till 20 procent av dessa blir tillståndet kritiskt och kan leda till döden.

Sepsis kan orsakas av såväl virus- som svampinfektioner, men nio av tio fall beror på bakterier. Av dem som överlever den akuta sjukdomen avlider en tredjedel inom ett år av följdkomplikationer.

Källa: Vetenskap & hälsa

Genom att efterlikna den naturliga strukturen hos peptider från proteinet trombin har forskarna designat en peptidbaserad behandling. Denna blockerar en receptor som spelar en nyckelroll i att upptäckta bakteriella ämnen och som driver på immunresponsen. Responsen är viktig för att bekämpa infektionen, men kan om den överaktiveras orsaka sepsis. Utöver det blockerar strukturen som forskarna designat även toxiner som släpps ut från bakterier och reglerar på så vis inflammationen.

Lovande resultat hos djur

– Vi använder oss av det som hundratals miljoner år av evolution mejslat fram som försvar mot infektioner när vi utvecklar denna behandling, säger Artur Schmidtchen, professor i dermatologi och venereologi vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus.

Forskarna har studerat behandlingens effektivitet på bland annat möss och grisar. I en experimentell modell för systemisk inflammation hos grisar ledde behandlingen till en betydande minskning av lungskador, en ökning av syrehalten i blodet samt förbättrad njurfunktion jämfört med djur som inte fick behandling.

Läkemedel är målet

Nästa steg blir att driva vidare projektet i syfte att utveckla ett läkemedel.

– Det finns idag inga etablerade behandlingar som dämpar den skadliga inflammationen vid infektioner och hindrar sepsis från att uppkomma, säger Artur Schmidtchen.

Vetenskaplig artikel:

Targeting Toll-like receptor-driven systemic inflammation by engineering an innate structural fold into drugs, Nature Communications.

Kontakt:

Artur Schmidtchen, professor i dermatologi och venereologi vid Lunds universitet, överläkare vid Skånes universitetssjukhus.
artur.schmidtchen@med.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera