Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Behandling med statiner tycks minska risken för patienter med ulcerös kolit att drabbas och dö av tjock- och ändtarmscancer. Det visar en studie.

Patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar som ulcerös kolit och Crohns sjukdom har en högre risk att utveckla tjock- och ändtarmscancer jämfört med normalbefolkningen.

En ny studie vid Karolinska institutet visar nu att blodfettssänkande statiner verkar kunna skydda patienter mot cancerformen. Effekten var tydligast hos personer med ulcerös kolit.

– Även om det behövs fler studier för att bekräfta våra resultat så talar vår studie för att statiner kan förebygga tjock- och ändtarmscancer hos patienter med inflammatorisk tarmsjukdom, IBD, som är en högriskgrupp för att utveckla denna cancerform, säger forskaren Jiangwei Sun vid Karolinska institutet.

I studien har drygt 10 500 IBD-patienter från hela landet jämförts. Hälften påbörjade en behandling med någon statin. Den andra hälften fick inte behandlingen.

Efter en uppföljningstid på i snitt 5,6 år hade 70 statinbehandlade och 90 icke statinbehandlade IBD-patienter diagnostiserats med tjock- och ändtarmscancer.

Skyddseffekten ökade med tiden

Skyddseffekten var större ju längre tid patienterna behandlats med statiner och kunde påvisas efter två års behandling.

Även dödsfallen i tjock- och ändtarmscancer var färre hos de statinbehandlade patienterna under studietiden.

Färre dödsfall

Dödsfallen i tjock- och ändtarmscancer var under studietiden färre hos de statinbehandlade patienterna, 20 jämfört med 37. Det var även färre dödsfall oavsett orsak, 520 jämfört med 719.

Skyddande effekt vid ulcerös kolit

Studien visar att man behöver behandla cirka 200 IBD-patienter med statiner för att undvika ett fall av tjock- och ändtarmscancer, eller ett dödsfall i cancerformen, inom tio år efter behandlingens början. Den skyddande effekten är bara statistiskt säkerställd för patienter med ulcerös kolit.

– Vi tror att det kan bero på att studien innehöll färre patienter med Crohns sjukdom. Det behövs sannolikt fler och större studier där man sammanställer patientpopulationer från flera länder för att nå statistisk signifikans för Crohns sjukdom, säger Jiangwei Sun.

För att undvika ett dödsfall oavsett orsak under samma tioårsperiod räckte det med att behandla 20 IBD-patienter, vilket kan förklaras av att statiner även skyddar mot andra vanligare åkommor, till exempel hjärt-kärlsjukdom.

Statiner kunde kopplas till färre dödsfall både hos patienter med ulcerös kolit och Crohns sjukdom.

Fler studier behövs

Enligt forskarna är resultaten det bästa underlaget hittills för att statiner skulle kunna vara en bra förebyggande behandling mot tjock- och ändtarmscancer för IBD-patienter. Men mer kunskap krävs innan behandlingen kan rekommenderas i generella riktlinjer.

– Fler studier behövs för att fastställa om det finns ett orsakssamband, när i sjukdomsförloppet statinbehandling i så fall bör sättas in, lämplig dos och hur länge behandlingen behöver pågå för att göra nytta, säger Jiangwei Sun.

Studien är baserad på den så kallade ESPRESSO-kohorten som startades av Jonas Ludvigsson, professor vid vid Karolinska institutet.

– Genom att kombinera vävnadsdata från tjock- och ändtarmscancer med svenska hälsoregister har vi en unik möjlighet att studera långtidseffekter av läkemedel vid inflammatorisk tarmsjukdom. Vår förhoppning är att de här studierna ska förbättra vården av IBD-patienter, säger Jonas Ludvigsson.

Studien har gjorts i samarbete med forskare från bland annat Örebro universitet och Harvard-universitetet i USA.

Fakta om tarmsjukdomar och ökad cancerrisk

Tidigare studier har visat att patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar, IBD, som ulcerös kolit och Crohns sjukdom har, har 50 procent högre risk att utveckla tjock- och ändtarmscancer jämfört med normalbefolkningen.

Detta beror sannolikt på den kroniska inflammation i tarmen som dessa patienter har. Forskare har länge sökt efter läkemedel som kan minska den inflammationsorsakade cancerrisken utan att hitta lämpliga kandidater.

Källa: Jiangwei Sun, Karolinska institutet

Vetenskaplig studie:

Statin use and risk of colorectal cancer in patients with inflammatory bowel disease, eClinicalMedicine.

Kontakt:

Jiangwei Sun, postdoktor, institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska institutet, jiangwei.sun@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera